Infektioner

Att skydda spädbarn från smitta

Råd om hur man kan skydda spädbarn från smitta.

De flesta nyfödda barn drabbas inte av några infektioner under sina första månader. Barnet får med sig antikroppar från modern vilket hjälper till att skydda mot de vanligaste infektionerna. Samtidigt kan en del infektioner vara jobbiga för de minsta barnen och det kan vara klokt att informera föräldrarna om vad man kan göra för att minska risken att den nyfödde trots allt blir sjuk.

Detta kan man göra för att skydda spädbarn från smitta:

  • Ge barnet en rökfri miljö.
  • Amma barnet 
  • Var noggrann med handhygienen särskilt om äldre syskon visar symtom på luftvägsinfektion, använd gärna handsprit.
  • När spädbarnet träffar personer utanför familjen – undvik de som har pågående snuva, hosta, feber eller annan infektion.

Under vintersäsongen ökar risken för till exempel RS-virusinfektion som i sällsynta fall kan ge allvarliga besvär hos nyfödda barn. Extra försiktig bör iakttagas och minimera kontakten mellan spädbarnet och barn som vistas på förskola.

Om spädbarnet är för tidigt fött eller har någon annan allvarlig hjärt/lungsjukdom finns det också anledning att vara extra försiktig.

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan