Infektioner

Difteri (Äkta krupp)

Definition

Difteri är en allvarlig infektion som orsakas av ett gift (toxin) från bakterien Corynebacterium diphteriae. Bakteriegiftet kan skada många av människans organsystem. Ett gammalt namn på difteri är "strypsjukan" på grund av att sjukdomen ger andningssvårigheter.

Difteri ger som regel en svalginfektion, men sjukdomen kan också ge upphov till en infektion i huden (huddifteri). Vid svår infektion får man tjocka beläggningar i svalg och luftrör som gör det svårt att andas (äkta krupp) och i svåra fall kan man kvävas till döds.

Vid difteri kan det även tillstöta komplikationer i form av hjärtmuskelinflammation, nervförlamningar samt njurskador.

Förekomst av difteri

Sjukdomen var vanlig i Sverige ända fram till 1940-talet och dödade årligen tusentals barn. Med bättre hygien och efter att allmän vaccination etablerades på 1950-talet är difterifall numera mycket ovanliga i Sverige.

Vaccinet skyddar mot bakterietoxinets effekter.

Många fall rapporteras fortfarande från länder med låg vaccinationstäckning. Difteri skulle snabbt kunna spridas till Sverige om vi inte hade ett bra vaccinationsskydd.

De fall som inträffat i Sverige under senare tid har drabbat ovaccinerade eller ofullständigt vaccinerade.

Smittvägar och inkubationstid

För att man ska bli smittad krävs nära kontakt med en smittsam person. Man kan även smittas genom indirekt kontakt via saliv, till exempel om man delar glas eller flaska. De flesta fall inträffar inom den nära vän- eller familjekretsen.

Inkubationstiden är 2-5 dygn, men den kan vara betydligt längre.

En person kan vara bärare av difteribakterier utan att uppvisa några symtom alls. Symtomfria personer är dock betydligt mindre smittsamma än personer med symtom.

Diagnos

Diagnosen ställs genom bakterieodling från i första hand svalg eller näsa.

Behandling

Antibiotikabehandling finns, men kräver att patienten kommer till sjukvård i tid och får snabb och rätt diagnos. Dödligheten är 5-10 procent bland de som drabbas, främst därför att sjukdomen förväxlas med andra infektioner och behandling inleds för sent.

Difteri är en allmänfarlig sjukdom och fall ska anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Till toppen av sidan