Infektioner

Femte sjukan

Femte sjukan är en virussjukdom som är vanligast hos barn i skolåldern. Sjukdomen är oftast lindrig. Det typiska symtomet hos barn är ett rodnat utslag på kinderna, som efter några dagar kan sprida sig till framför allt armar och ben.

Definition

Femte sjukan (Erythema infectiosum ) är en virussjukdom som är vanligast hos barn i skolåldern. Femte sjukan orsakas av Parvovirus B19.

Femte sjukan är vanligast i slutet av vintern och fram till sommaren. Ungefär vart tredje till vart sjätte år uppstår epidemier, då fler än vanligt smittas av sjukdomen.

Symtom

Femte sjukan har ett tvåfasigt förlopp.

  1. Det börjar med feber, sjukdomskänsla ibland med halsont, huvudvärk, magont, diarré. Under den första fasen är smittsamheten hög.
  2. Efter några dagar börjar den typiska andra fasen med exanthem i form av intensivt rodnade kinder. Det kan något senare följas av girlangformade utslag på bål samt på extremiteters sträcksidor. Utslagen kan komma och gå under 1-3 veckor. I den fasen har smittsamheten i regel gått över. Utslagen kan klia litegrann och bli mer framträdande efter stress, fysisk ansträngning eller av sol och värme.

Ledvärk kan förekomma hos barn men är inte så vanligt som hos vuxna (under tio procent).           

Komplikationer

Parvovirus B19 hämmar bildningen av nya röda blodkroppar tillfälligt. Det kan orsaka svår blodbrist hos foster och nyfödda om en icke immun gravid kvinna får sjukdomen. En gravid kvinna som misstänkts ha varit i kontakt med sjukdomen ska därför alltid rådas att kontakta MVC.

Barn med sjukdomar som ökar omsättningen av röda blodkroppar kan också få svår anemi (till exempel sicklecellsanemi, thalassemi). I övrigt friska barn bibehåller nästan alltid normalt blodvärde.

Smittsamhet

Viruset smittar som luftburen droppsmitta under den första sjukdomsfasen. Av de som smittas utvecklar cirka 25 procent femte sjukan, oftast i förskole- eller skolåldern.

En del barn har sjukdomen utan några symtom alls men kan ändå smitta andra. Även om barnet inte får symtom, blir det immunt och kan inte få sjukdomen igen.

Inkubationstid

4-14 dagar från smitta till första fasen med smittsam viremi. Den andra fasen med typiskt utslag kommer vanligen 17-18 dagar efter smitta.

Behandling

Ingen behandling av barn som i övrigt är friska.  

Åter till förskola

När barnet är feberfritt och orkar.

Till toppen av sidan