Infektioner

Haemophilus influenzae typ b (Hib)

Definition

Hemophilus influenzae typ b är en bakterie som kan orsaka olika infektioner i de övre luftvägarna, till exempel bihåleinflammation och mellanöreinflammation. Den kan också ge upphov till luftrörskatarr samt lunginflammation.

Symtom

Hos framför allt små barn förekommer invasiv infektion med allvarlig sjukdom som hjärnhinneinflammation, struplocksinflammation (epiglottit) och ledinfektion.

Typiskt för den invasiva infektionen och struplocksinflammationen är det ytterst snabba förloppet, där barnet kan ha varit hos läkare samma dag för en övre luftvägsinfektion och efter några timmar hastigt insjukna med svårt andningshinder eller medvetslöshet.

Under spädbarnets första 6 månader är det i regel väl skyddat genom passivt överförda antikroppar från modern. Under de kommande åren byggs det sedan gradvis upp ett naturligt skydd mot Haemophilus.

Vid fall av invasiv haemophilusinfektion är detta skydd otillräckligt för att förhindra att bakterien via luftvägarna tar sig över till blodet.

Förekomst 

Innan allmän vaccination infördes i hela Sverige 1992-1993 avled 5-10 barn per år och ännu fler fick bestående funktionsnedsättningar. Sedan vaccinationen blivit allmän har dessa dramatiska fall nästan försvunnit.

Läs mer om Vaccin mot hemophilus influenzae typ B (Hib).

Smittvägar och inkubationstid

Smittämnet sprids som en droppsmitta vid nära kontakt.

Inkubationstiden är 2-4 dygn.

Diagnos och behandling

Diagnos ställs vanligen med odling från blod eller ryggmärgsvätska.

Tidig behandling med antibiotika. Efter behandling blir de flesta friska men enstaka kan få bestående skador på nervsystem.

Invasiva infektioner med Hib är en anmälningspliktig sjukdom och inträffade fall ska anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Till toppen av sidan