Infektioner

Höstblåsor

Höstblåsor är en virusinfektion som är vanligast hos barn. Blåsorna förekommer främst i munhålan, på händer och fötter. Infektionen brukar gå över av sig själv inom en vecka. Det är vanligt med höstblåsor hos barn som går i förskolan.

Definition

Höstblåsor är en virusinfektion som är vanligast hos barn. Infektionen förekommer mest på sensommaren och hösten. Därför kallas den för höstblåsor.

Höstblåsor kan orsakas av olika coxsackie- och enterovirus vilket medför variationer i smittsamhet och svårighetsgrad.

Symtom

Viruset orsakar blåsor i munhålan, på händer och fötter, ibland även på gluteer och i perineum. Ibland kan höstblåsor ge feber och eventuellt illamående.

Inflammation och blåsbildning i munslemhinnan kan göra det svårt att äta och första symtom hos små barn kan vara matvägran. Blåsor enbart i munnen med matvägran hos små barn kan också vara primär herpesinfektion.

Barnen är vanligen pigga och blåsorna kliar inte, men kan ibland ömma lite. Blåsorna försvinner vanligen inom en vecka.

Smittsamhet

Upp till 4 veckor från luftvägarna. Virus utsöndras i faeces upp till 10 veckor.

Inkubationstid

2 till 7 dagar

Behandling

Det finns ingen särskild behandling, besvären går över att sig själv.

Profylax

Vanliga hygienregler minskar smittspridning.

Åter till förskola

När barnet är feberfritt och orkar.

Till toppen av sidan