Infektioner

Infektion hos nyfödda

Om tecken på infektion hos nyfödda och vad infektionen kan bero på.

Symtom

Infektion hos nyfödda ger ofta ospecifika symtom och det är viktigt att vara uppmärksam på plötslig försämring av allmäntillståndet. Vid en del svåra infektioner reagerar inte det nyfödda barnet med feber som äldre barn gör.

Symtom som kan vara svåra att bedöma utan att se barnet:

 • Ikterus. Vanlig ikterus når vanligen sitt maximum på tredje till femte dagen och avklingar sedan.
 • Petechier (utslagen bleknar inte om man trycker på dem).
 • Buktande fontanell.
 • Över- eller undertemperatur.
 • Irritabilitet.

Orsak

 • Sepsis av grupp B streptokocker kan ge andningssymptom men också meningittecken.
 • Stafylokocksepsis kan föregås av pustler, pemfigusliknande blåsor.
 • Sepsis utgående från urinvägarna beror ofta på urinvägsmissbildning.
 • Virusinfektioner förekommer. Herpesvirus med symtom från nervsystemet kräver tidig behandling. Andra viroser har ofta lindrigt förlopp.

Bedömning

Allmäntillståndet bedöms utifrån:

 • Äter barnet plötsligt sämre än tidigare?
 • Har barnet snabb andningsfrekvens (>60)?
 • Orkar barnet ge kontakt som tidigare?

Till läkare

Vid misstanke om infektion ska barnet bedömas på akutmottagning.

 

Källhänvisningar

Till toppen av sidan