Infektioner

Mässling (morbilli)

Om orsak, inkubationstid, behandling, smittsamhet, symtom och förlopp vid mässling.

Mässling är en mycket smittsam sjukdom som orsakas av paramyxovirus.

Insjuknandet är akut med snabbt stigande feber, ögonirritation och en tilltagande torrhosta. Vita små fläckar uppträder på munslemhinnorna (Kopliks fläckar). Efter några dagar uppträder ett storfläckigt rött utslag.

Komplikationer förekommer i ungefär 20 procent av alla som insjuknar. Diarré, öroninflammation, bihåleinflammation eller lunginflammation är vanliga komplikationer.

Små barn drabbas ofta med infekterade slemhinnor som kan bli sekundärinfekterade med bakterier. Mässlingsviruset har i sig själv också förmågan att orsaka lunginflammation.

Risk för bestående skador förekommer efter allvarlig hjärninflammation. I sällsynta fall uppkommer ofta flera år efter insjuknandet en degenererande hjärninflammation, subakut skleroserande panencefalit (SSPE).

Dödligheten i höginkomstländer till följd av mässling är cirka 1 av 1000 insjuknade.

De påståenden som förekommit, att mässling skulle vara nyttig för småbarn och befrämja deras utveckling, har inte kunnat visas med vetenskapligt godtagbara metoder.

Förekomst av mässling

I låginkomstländer med låg vaccinationstäckning, är mässling fortfarande en utbredd sjukdom med hög dödlighet. Detta gäller många områden i Afrika och Asien.

Flera europeiska länder har under senare år rapporterat större eller mindre mässlingsutbrott. Mest drabbat har Frankrike, Italien och Ukraina varit. Belgien, Grekland, Tyskland, Rumänien med flera har rapporterat mässlingsfall. Såväl dödsfall som allvarliga encephaliter har inträffat.

De fall som på senare tid rapporterats i Sverige har smittats på utlandsresor eller genom personer som varit utomlands.

Mässlingsfall har också inträffat bland flyktingar som nyligen kommit till Sverige. De smittade, som är både barn och vuxna, har som regel inte varit vaccinerade. Myndigheterna rekommenderar att även vuxna, om de inte haft mässling, bör vara vaccinerade med två doser.

Smittvägar och inkubationstid

Mässling sprids med utandningsluften som droppar (aerosol) och smittar nya mottagliga individer via luftvägarnas slemhinnor. Sjukdomen är en av de mest smittsamma sjukdomar som finns.

Inkubationstiden är 7–18 dygn, oftast runt tio dygn.

Diagnos och behandling

Den kliniska bilden är typisk, men diagnos kan vara svår att ställa, eftersom sjukdomen är ovanlig i Sverige. Diagnosen bör påvisas med antikroppar mot mässlingsvirus i blod.

Några specifika läkemedel mot mässlingsvirus finns inte.

Mässling är en allmänfarlig sjukdom och fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Till toppen av sidan