Infektioner

Påssjuka (parotit)

Om orsak, inkubationstid, behandling, smittsamhet, symtom och förlopp vid påssjuka.

Påssjuka orsakas av parotitvirus (paramyxovirus).

Sjukdomen börjar vanligen med feber och tilltagande ömhet och svullnad över öronspottkörteln. Körtlarna på bägge sidor brukar angripas och svullnaden är i regel så uttalad att den är tydligt synlig. Det kan vara svårt att tugga. I okomplicerade fall brukar tillståndet läka ut på cirka en vecka.

Om sjukdomen drabbar en man efter puberteten finns risk för testikelinflammation, ibland dubbelsidig. En viss risk föreligger då för sterilitet.

En vanlig komplikation är hjärnhinneinflammation, i regel ganska lindrig och snabbt övergående. Detta tillstånd kan dock åtföljas av bestående hörselnedsättning, dock nästan alltid ensidig.

Förekomst av påssjuka

Sjukdomen har i det närmaste försvunnit i Sverige efter att vaccination infördes 1982.

Smittvägar och inkubationstid

Smittämnet finns i saliven och kan smitta andra genom droppsmitta eller via direktkontakt.

Inkubationstiden är vanligen 16–18 dygn (14–28 dagar).

Diagnostik och behandling

Diagnosen bör påvisas med antikroppar mot påssjukevirus i blod.

Några specifika läkemedel mot påssjukevirus finns inte.

Påssjuka är en allmänfarlig sjukdom och fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Till toppen av sidan