Infektioner

Pneumokockinfektion

Om orsak, inkubationstid, behandling, smittsamhet, symtom och förlopp vid pneumokockinfektion.

Pneumokocker (Streptococcus pneumoniae) är bakterier som är vanliga i näsa och svalg hos små barn.

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner, till exempel akut mellanöroninfektion (otit), lunginflammation, blodförgiftning (sepsis) och hjärnhinneinflammation.

Pneumokocker är ofta en del av normalfloran i näsan hos små barn, och finns vanligtvis utan att ge några symtom. Cirka hälften av alla förskolebarn är bärare av pneumokocker

Det finns ett nittiotal olika pneumokocktyper och en person kan därför få flera pneumokockinfektioner under livet.

Förekomst

Invasiv pneumokocksjukdom är vanligast före 2 år och efter 65 års ålder.

I Sverige insjuknade innan 2009, då allmän vaccination infördes, cirka 100 barn under 5-års ålder i allvarlig pneumokocksjukdom per år, och tre till fyra barn dog. Incidensen av invasiv pneumokockinfektion har minskat från cirka 40 till 10/100 000 barn i ålder under 5 år efter införandet av vaccinationen.

Smittvägar

Eftersom barn i förskoleåldern ofta är snuviga och infekterade också med andra bakterier och virus sker den mesta smittspridningen av pneumokocker mellan och från dessa. Framför allt sker detta i förskolemiljöer.

Individer som nyligen ätit antibiotika smittas lättare av penicillinresistenta pneumokocker. Smittspridning är vanligare på förskolor och på orter med hög antibiotikaförbrukning bland småbarn.

Diagnos och behandling

Diagnos ställs genom bakterieodling från luftvägar, blod eller cerebrospinalvätska. Molekylärbiologisk diagnostik kan bli aktuell vid svårare fall.

Pneumockinfektioner behandlas med penicillin. Vid penicillinresistenta pneumokocker behöver alternativa antibiotika användas.

Infektion, eller bärarskap, med pneumokocker som har nedsatt känslighet för penicillin är allmänfarliga, smittspårningspliktiga sjukdomar och ska anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Invasiv pneumokockinfektion är också en anmälningspliktig sjukdom och ska anmälas på samma sätt.

Till toppen av sidan