Infektioner

Polio (Barnförlamning)

Definition

Polio orsakas av enterovirus (tre typer av vilt poliovirus, WPV 1, 2 och 3) som sprids med avföring framför allt genom förorenat vatten.

Symtom

Små barn som smittas får oftast inga eller mycket lindriga symtom. Större barn, ungdomar och vuxna riskerar allvarlig sjukdom med encephalit och förlamning av andnings- och/eller annan muskulatur.

Många med polioinfektion får bestående funktionsnedsättningar. Dödligheten var tidigare hög. De som tillfrisknar riskerar att drabbas av postpoliosyndrom med muskelsvaghet när de blir äldre.

I Sverige förekom stora återkommande epidemier ända in på 1950-talet. Tusentals personer insjuknade med förlamningar och åtskilliga behövde respirator.

Förekomst

Sedan 1950-talet finns två typer av mycket effektiva vacciner med en i det närmaste hundraprocentig skyddseffekt mot alla tre virustyper.

Sverige, och de flesta i-länderna, har använt ett avdödat vaccin (IPV, inaktiverat poliovaccin), medan ett levande försvagat vaccin, som ges i munnen som droppar (OPV, oralt poliovaccin), har använts i stora delar av världen.

Läs mer om vaccin mot Polio.

Polio utrotad i Europa


Sverige inledde massvaccination 1957 och antalet fall av polio minskade därefter snabbt. Något inhemskt fall av polio har inte rapporterats sedan 1977. Europa förklarades poliofritt år 2002.

I Sverige har vaccinationstäckningen i barnvaccinationsprogrammet för poliovaccin under många år legat över 97 procent, vilket gör att vi har en hög immunitet i hela befolkningen. Det finns därför ingen risk för spridning av polio i Sverige

WHOs mål - en poliofri värld


WPV2 utrotades år 1999 och inga nya fall av WPV3 har rapporterats sedan 2013. Trots att WPV2 sedan länge har varit utrotad har vaccinet orsakat "cirkulerande vaccinderiverad sjukdom" (cVDP2).

För att minska vaccinderiverad sjukdom av WPV2 är vaccinprogram sedan april 2016 med med bivalent OPV utan WPV2 (i stället för trivalent OPV) samt med minst en dos IPV.

Tre länder är för närvarade (2017) direkt drabbade av polio: Afghanistan, Pakistan och Nigeria. Där finns det fortfarande spridning av både vildtypspolio (WPV1) och/eller cirkulerande vaccinderiverade poliovirus (cVDPV1,3) lokalt, samt spridning av polio till andra länder.

Kongo, Pakistan, Nigeria och Syrien klassas som länder som fortfarande är sårbara för uppkomst och spridning av cVDPV2.

WHO har som ambition att polio ska utrotas helt och The Global Polio Eradication Initiative har år 2018 som mål för en poliofri värld (4). Så länge sjukdomen inte är utrotad kan man inte sluta vaccinera.

WHO rekommenderar en extra dos av poliovaccin till alla resenärer, oavsett ålder, om:

  • Landet har poliosmitta.
  • Man ska stanna längre än fyra veckor.
  • Det var mer än tolv månader sedan den senaste dosen.

Diagnos och behandling

Vid misstanke av polio eller oklara förlamningssymptom ska prover (avföringsprov, isolat från avföringsprover) genast skickas till Folkhälsomyndigheten för virusisolering och typning.

Några effektiva läkemedel mot polio finns inte.

Polio är en smittspårningspliktig sjukdom och inträffade fall ska anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Till toppen av sidan