Infektioner

Röda Hund (rubella)

Definition av röda hund (rubella), inkubationstid, behandling, smittsamhet, symtom och förlopp.

Definition

Röda hund orsakas av rubellavirus. Människan är enda reservoar.

Röda hund har i regel ett mycket lindrigt förlopp och många smittas utan att få några symtom överhuvudtaget (subklinisk infektion). Sjukdomen börjar annars med en lindrig övre luftvägsinfektion och ett hudutslag, som först brukar uppträda i ansiktet, och sedan sprider sig ner till bål och extremiteter.

Utslaget är småfläckigt, rödaktigt och ej sammanflytande. Lymfkörtlarna i nacken brukar ofta vara förstorade och ömmande. Ibland kan röda hund ge ledont.

Det viktiga att känna till med röda hund är att sjukdomen kan orsaka fosterskador. Om en gravid kvinna får sjukdomen under första trimestern kan allvarliga skador uppstå på fostret i form av hjärtfel, allvarliga hörsel-, ögon- och hjärnskador med mera.

Hörselskador kan uppkomma upp till tjugonde graviditetsveckan.

En hög andel av vaccinerade förhindrar att virus sprids, varvid gravida kvinnor skyddas. Genom vaccinationen är flickor dessutom själva immuna när de når fertil ålder.

Förekomst

Sjukdomen har i det närmaste försvunnit i Sverige efter att vaccination infördes 1974.

I låginkomstländer utan allmän vaccination är röda hund dock fortfarande vanlig.

Smittvägar och inkubationstid

Röda hund sprids med utandningsluften som droppar (aerosol) smittar nya mottagliga individer via luftvägarnas slemhinnor.

Inkubationstiden är vanligen 17–18 dygn (14–21 dygn).

Diagnostik och behandling

Diagnosen bör påvisas med antikroppar mot rubellavirus i blod. Att ställa diagnos enbart på sjukdomsbilden är mycket svårt, andra virusinfektioner kan ge en likartad bild, och liknande hudutslag kan ses vid överkänslighet mot bland annat födoämnen.

Några specifika läkemedel mot rubellavirus finns inte.

Röda hund är en allmänfarlig sjukdom och fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Till toppen av sidan