Infektioner

Rotavirus

Orsak, inkubationstid, behandling, smittsamhet, symtom och förlopp vid rotavirus.

Rotavirus är ett virus som orsakar mag-tarminfektion. Rotavirusinfektion hos barn varierar i svårighetsgrad, från asymtomatisk till allvarlig uttorkning.

Symtomen kommer plötsligt med kräkningar och frekventa vattentunna diarréer. Omkring häften av barnen får feber. Symtomen kvarstår som regel i 3-8 dagar.

Vid svår dehydrering, som ofta är hyperton med elektrolytrubbningar, kan hjärninflammation och kramper utvecklas.

I Sverige orsakar tarminfektion med rotavirus en hög sjuklighet, men mycket sällan dödsfall.

Förekomst av rotavirusinfektion

 

Rotavirusgastroenterit (RVGE) förekommer vanligen i åldern 6-36 månader och den är vanligaste orsaken till allvarlig diarrésjukdom hos barn under två år.

Barn under 6 månader är delvis skyddade via maternella antikroppar överförda under graviditeten och från bröstmjölk.

Barn med nedsatt immunförsvar och prematurt födda barn har ökad risk att drabbas av allvarlig RVGE.

Infektionen förekommer hela året, men är vanligast under månaderna februari och mars.

Man kan smittas och insjukna flera gånger, men blir sjukast första gången.

Smittvägar och inkubationstid

Viruset är mycket smittsamt och sprids via fekal-oral-smitta (tarmsmitta) och kan smitta till exempel från leksaker och dörrhandtag. Även asymtomatiska individer kan sprida virus.

Efter infektion utsöndras virus i 1-3 veckor. Vid allvarlig tarminfektion och hos barn med nedsatt immunförsvar kan virus utsöndras i 4-8 veckor.

Inkubationstiden är 1-3 dagar.

Diagnos och behandling

Diagnos ställs vanligen som en maginfluensa utifrån symtom. För säker diagnos används molekylärbiologiska metoder eller genom påvisande av virusantigen i avföring.

Någon specifik behandling finns ej. Sjukdomen är självläkande. För att motverka uttorkning är det viktigt med att ge vätska ofta. Små barn kan behöva ges vätska med sked. Någon gång kan vätskebehandling behöva ges i dropp. Vid allvarlig uttorkning kan intensivvård behövas.

Regionala tillägg

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan