Svinkoppor (impetigo)

INFEKTIONER

Om symtom, smittsamhet, behandling och inkubationstid vid svinkoppor.

Svinkoppor är vanligast bland barn mellan ett och sex år.

Infektionen orsakas av bakterier i huden, oftast runt munnen. Aktuella bakterier är staphylokockus aureus (vanligast) och grupp A streptokocker (ovanligare).

Inkubationstid

2-3 dagar.

Symtom


Impetigo orsakar gulaktiga, honungsfärgade, såriga utslag, som kan finnas runt näsa och mun, på händerna och på bålen.

Utslagen börjar i småsår, bildar små blåsor som spricker och ger gulaktiga krustor. Nya utslag kommer och utslagen läka inte ut.

Barnet får sällan feber eller blir svårt sjuka. Samtidigt med utslag kan barnen ha samma typ av streptokocker i halsen utan särskilda symtom.

Differentialdiagnos

  • Sekundärinfekterat eksem
  • Herpes simplexinfektion
  • Svampinfektion

Smittsamhet


Svinkoppor smittar genom direktkontakt och är mycket smittsamt mellan barn. Barnet smittar så länge såren är fuktiga.

Behandling


God handhygien.

Ta bort sårskorpan och tvätta med tvål och vatten och därefter klorhexidinlösning (inte klorhexidinsprit som svider). Såren bör läka inom en vecka.

Retapamulin (Altargo) kan användas som lokal antibiotikabehandling om inte ovanstående behandling hjälper.

Vid utbredd och/eller snabbt progredierande impetigo och impetigo som inte svarar på lokalbehandling är peroral behandling med antibiotika indicerad. Odling tas före behandling. V-penicillin om det finns renkultur av streptokocker, annars stafylokockantibiotikum enligt lokala rekommendationslistor. En veckas behandling. Denna behandling sköts oftast från vårdcentralen.

Åter till förskola


Barn som går i förskolan eller i familjedaghem bör vara hemma tills såren ser helt torra ut, och därmed är läkta. Tvätta leksaker noga och släng pennor, kritor och liknande som flera barn på förskolan använder.

Till toppen av sidan