Infektioner

Svinkoppor (impetigo)

Om symtom, smittsamhet, behandling och inkubationstid vid svinkoppor.

Orsak

Svinkoppor i armhåla på barn. Bild.
Svinkoppor i armhåla på barn.

Svinkoppor är en ytlig hudinfektion som är vanligast bland barn mellan ett och sex år. Svinkoppor orsakas av grupp A streptokocker (ovanligare) och staphylokockus aureus (vanligast). MRSA är ovanligt som orsak till svinkoppor.

Svinkoppor läker vanligtvis spontant, men först efter 2-3 veckor. Smittspridning och reinfektion blir därför ett problem.

Svinkoppor delas in i en icke-bullös (krustös) form och en bullös form som båda är smittsamma.  I den icke-bullösa formen är blåsbildningen kortvarig och övergår snabbt till smetig gul krustabildning. Den bullösa formen är mindre vanlig och drabbar framför allt spädbarn. Båda formerna karakteriseras av blåsbildning.

Inkubationstid

2 till 3 dagar.

Symtom

Svinkoppor orsakar gulaktiga, ”honungsfärgade” och såriga utslag. Utslagen kan finnas runt näsa och mun, på händerna och på bålen.

Svinkopporna börjar i småsår, bildar små blåsor som spricker och ger gulaktiga krustor. Nya utslag kommer och utslagen vill inte läka ut.

Barnet får sällan feber eller blir svårt sjuka. Samtidigt med utslag kan barnen ha samma typ av streptokocker i halsen utan särskilda symtom.

Differentialdiagnos

Vattkoppor, sekundärinfekterat eksem, herpes simplexinfektion och enterovirusinfektion (höstblåsor).

Smittsamhet

Svinkoppor smittar genom direktkontakt och är mycket smittsamt mellan barn. Barnet smittar så länge såren är fuktiga.

Behandling

God handhygien. 

Ta bort sårskorpan och tvätta med tvål och vatten. Såren bör läka inom en vecka

Om det finns bakomliggande hudsjukdom som gör att barnet lättare får eller sprider impetigo, till exempel eksem eller skabb, ska förstås grundsjukdomen behandlas.

Om inte behandling med tvål och vatten hjälper, kan lokal behandling med fucidinsyra användas. I dagsläget är resistensen för fusidinsyra under 5 %. Mupirocin ska reserveras för behandling av MRSA.

Vid utbredd impetigo som inte läker på lokalbehandling rekommenderas odling följt av peroral behandling med antibiotika. Detta handläggs i regel från vårdcentral, inte BVC.

Åter till förskolan

Barn som går i förskolan eller i familjedaghem bör vara hemma tills såren ser helt torra ut, och därmed är läkta. Tvätta leksaker noga och släng pennor, kritor och liknande som flera barn på förskolan använder.

Källhänvisningar

  • Läkemedelsverket. Information från Läkemedelsverket om svinkoppor. Stockholm: 2018. 29(3):19-30;

Till toppen av sidan