Tecken på infektion hos nyfödda

INFEKTIONER

Om tecken på infektion hos nyfödda och vad infektionen kan bero på.

Till en början ofta vaga, svårtolkade symtom

  • Uppfödningssvårigheter. Viktfall.
  • Svårt med temperaturreglering.
  • Andningsstörningar.
  • Nedsatt tonus och spontanaktivitet.
  • Hudförändringar till exempel ikterus, petechier, pustler.

Orsak

Urinvägsinfektion hos det nyfödda barnet är ofta förenat med sepsis. Vid sepsis på grund av grupp B streptokocker (GBS) blir barnen ofta snabbt mycket sjuka. Likaså vid stafylokocksepsis, som kan ha föregåtts av pustler, pemfigusliknande blåsor eller andra hudförändringar.

Till läkare

Vid misstanke akut till barnklinik/barnläkare.

Till toppen av sidan