Infektioner

Tredagarsfeber

Tredagarsfeber orsakas av ett mycket vanligt och smittsamt virus. De allra flesta smittas före två års ålder. Smittan sprids via droppar i luften eller vid direktkontakt.

Definition

Humant herpesvirus typ 6 är den vanligaste orsaken till tredagarsfeber. Virus kvarstannar latent livet ut och kan tidvis utsöndras bland annat i saliv.

Cirka en tredjedel av de barn som blir smittade utvecklar tredagarsfeber.

Symtom

Barnet får först 39 till 40 graders feber, som stiger snabbt, utan andra symtom och är vanligen pigga.

Efter 3 dygn ( 2-4 dygn) avklingar febern och inom ett dygn därefter uppstår utslag som börjar på bål och hals men kan sprida sig till extremiteter. Utslagen kliar inte. De kan vara svårare att se på mörk hud.

Cirka 90 procent har också utslag i mjuka gommen eller på uvula, så kallade Nagayama spots. De försvinner efter 1-2 dygn.

I samband med hög feber kan feberkramper förekomma. Allvarligare komplikationer är mycket sällsynta hos immunkompetenta barn.

Smittsamhet

Droppsmitta mest från asymtomatiska bärare av virus.

Nyfödda barn har antikroppar från mamman och är vanligen mottagliga för smitta från cirka 3 månaders ålder.

50 procent av alla barn smittas under första levnadsåret, 90 procent före 2 års ålder.

Inkubationstid

5-15 dagar.

 

Till toppen av sidan