Infektioner

Tuberkulos

I Sverige är tuberkulos en ovanlig sjukdom med cirka fem nya fall per 100 000 invånare och år. De flesta nyinsjuknade vuxna är i barnafödande ålder, vilket innebär att barn i familjer från länder där tuberkulos är vanligt löper ökad risk för tbc-smitta.

Tuberkulos orsakas av bakterien Mycobacterium tuberculosis.

 

Förekomst i Sverige

Tuberkulos var tidigare mycket vanlig i Sverige och dödade många barn och unga ända in på 1940-talet. Sjukdomen är särskilt allvarlig vid dåligt näringstillstånd och trångboddhet.

Förbättrad levnadsstandard, allmänna hälsokontroller (med tuberkulintest och skärmbild eller lungröntgen), bättre vård med effektiva mediciner och kirurgi minskade sjuklighet och dödlighet radikalt. Allmän BCG-vaccination av barn som infördes på 1940-talet var också en viktig faktor.

Den allmänna BCG-vaccinationen av nyfödda upphörde i Sverige 1975. Det epidemiologiska läget var redan då gynnsamt varför man kunde övergå från allmän till riktad vaccination av de barn som löper ökad risk för att smittas.

I Sverige är tuberkulos en ovanlig sjukdom med cirka fem nya fall per 100 000 invånare och år. De fall som diagnostiseras sker framförallt i grupper som flyttar hit från länder med hög incidens och bland dem har det skett en ökning under senare år.

De flesta nyinsjuknade vuxna är i barnafödande ålder, vilket innebär att barn i familjer från länder där tuberkulos är vanligt löper ökad risk för tbc-smitta här i Sverige.

En av Socialstyrelsen särskilt tillsatt arbetsgrupp har konstaterat att allmän vaccination av nyfödda för närvarande inte behöver återinföras. Vid ett försämrat epidemiologiskt läge kan en allmän BCG-vaccination av barn åter bli aktuell.

Tuberkulos ett växande problem i delar av världen

Tuberkulos är en av världens mest spridda infektioner. I stora delar av världen är tuberkulos idag ett växande problem. WHO räknar med att cirka en tredjedel av jordens befolkning är smittad med tuberkelbakterien.

Särskilt besvärlig är situationen i Sydostasien och Afrika söder om Sahara, där HIV förvärrar saken och många även är dubbelinfekterade.

I Östeuropa har sjukligheten och spridningen av behandlingsresistent tuberkulos ökat.

Symtom och behandling

Symtom vid tuberkulos kan saknas eller vara obetydliga. Långvarig hosta, feber, avmagring, förstorade lymfkörtlar eller erythema nodosum är symtom som ska ge misstankar.

Tuberkulos drabbar vanligen lungorna.

Lymfkörteltuberkulos är den vanligaste lokalisationen utanför lungorna. Små barn och personer med nedsatt immunförsvar löper ökad risk att utveckla tuberkulos efter att ha blivit smittade och att drabbas av allvarliga symtom som hjärnhinneinflammation och generaliserad sjukdom.

Idag finns effektiva läkemedel mot tuberkulos, men resistenta stammar blir vanligare både utomlands och i Sverige.

Läs mer på Rikshandboken om BCG-vaccination och Tuberkulintest, TST.

Till toppen av sidan