Infektioner

Vattkoppor

Vattkoppor är en vanlig infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Symtomen är feber och vätskefyllda blåsor, som kan klia. Vattkoppor är mycket smittsamt. Inkubationstiden är relativt lång, 10-23 dygn.

Definition

Vattkoppor orsakas av varicella-zostervirus, som tillhör gruppen herpesvirus.

Symtom

Utslagen börjar som röda prickar eller knottror centralt på kroppen, oftast på bålen, och sprider sig sedan till huvud och extremiteter. Efter någon dag blir det tydliga blåsor. Febern kommer hos barn ofta samtidigt som utslagen, eller något före. 

Nya blåsor kommer under några dagar, de gamla torkar in och sjukdomen avklingar efter cirka fem dagar.  Blåsorna kan ibland ge besvärlig klåda. Symtomen är ofta svårare ju äldre barnet är.  

Smittsamhet

Hög smittsamhet med luftburen smitta, smittar allra mest en till två dagar innan utslagen kommer. Barn 0-6 månader har vanligen antikroppar från modern som förts över under graviditeten och som hindrar eller lindrar insjuknande.  

Barnet kan smitta så länge det kommer nya utslag.

Vattkoppor sprids lätt, 70-90% av mottagliga syskon smittas, liknande smittsamhet i barngrupper. Syskonsekundärfall får ofta svårare sjukdom, sannolikt på grund av högre smittdos.

Bältros med färska blåsor kan sprida vattkoppsvirus till person som inte haft vattkoppor, men det är betydligt ovanligare med smitta – 20-30% vid nära kontakt. Däremot kan vattkoppor inte ge utbrott av bältros hos annan person.

Inkubationstid

Oftast ca 14 dagar, men kan variera mellan 10 och 23 dagar.

Behandling

Om den gravida insjuknar från 5 dagar före till 2 dagar efter förlossning kan barnet ha fått en stor smittdos utan att ha fått antikroppar från modern. Barnet behöver då få specifikt gammaglobulin mot varicella omedelbart.

För de flesta barn finns ingen indikation för antiviral behandling. Läkarbedömning för ställningstagande kan behövas i följande fall:

  • När ett nyfött barn insjuknar i vattkoppor trots att specifikt gammaglobulin givits.
  • När ett prematurfött barn insjuknar de första levnadsveckorna.
  • När barnet har nedsatt immunförsvar. Det kan bero på barnets egen sjukdom eller medicinering eller på att modern tagit immunhämmande läkemedel under graviditeten (gäller barn upp till 6 månader).

Om febern behöver behandlas används i första hand paracetamol. Salicylsyra är kontraindicerat på grund av risk för Reyes syndrom. NSAID-preparat, till exempel ibuprofen, ska inte användas då det eventuellt kan öka risken för bakteriella sekundärinfektioner.

Kylbalsam eller baddning med svalt vatten kan lindra klåda. Antihistamin kan också prövas.

Att klippa naglar korta kan förhindra rivmärken.

Immunitet

Vanligen livslång för vattkoppor, men kvarvarande ”vilande” virus efter vattkoppor kan ge bältros (zoster). Bältros är ovanligt hos barn men ses ibland, speciellt hos barn som haft vattkoppor före 2 års ålder.

Komplikationer

Den vanligaste komplikationen är sekundärinfektion på grund av sönderrivna koppor. Lunginflammation kan förekomma men är sällsynt hos barn.  En av fyratusen får balansrubbningar som vanligtvis går tillbaka helt.

Profylax

En utredning om förutsättningarna för att införa vaccination mot vattkoppor i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn har påbörjats på Folkhälsomyndigheten

För närvarande rekommenderas vaccination av barn med underliggande sjukdom som nedsätter immunförsvaret. Barn med nedsatt immunförsvar som inte haft vattkoppor eller är vaccinerade ska ta kontakt med behandlande läkare vid smitta eller sjukdomsdebut för behandling.

Åter till förskolan

Att förhindra spridning av vattkoppor genom hygieniska åtgärder, isolering  är svårt. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer om smittor i förskola är barnet smittfritt när krustorna torkat in.

Allmäntillståndet avgör när barnet kan återgå till barnomsorgen. När vattkoppor upptäcks på förskola har smittspridning redan skett. Det är därför inte meningsfullt att hålla pigga barn hemma även om inte krustorna torkat in.

Till toppen av sidan