Det nyfödda barnets reflexer

NEUROLOGI

Det nyfödda barnet har många reflexer, som till exempel sug- och sökreflexer. En del reflexer utvecklas hos barnet redan innan födseln och andra uppkommer först efter födseln

Friska barn föds med ett antal reflexer som utlöses på ett bestämt sätt. Många av dessa reflexer försvinner efter hand. Hos barn med hjärnskador kan dock reflexerna finnas kvar.

En reflex är en automatisk reaktion på ett visst stimuli som många gånger syftar till att på ett snabbt sätt skydda barnet från fara (1) men också för att tillgodose livsviktiga behov (2). En del reflexer utvecklas hos barnet redan innan födseln och andra uppkommer först efter födseln (3).

 • Sugreflexen finns redan under fosterstadiet, man kan via ultraljud se barnet suga på sin tumme. Bedöms bäst genom utfrågning av hur barnet äter när det ammas, med eller utan trötthetstecken.
 • Sökreflexen hjälper barnet att söka efter mammans bröstvårta. Om man rör barnets kind med ett finger kommer det att vända huvudet åt det hållet.
 • Om man trycker ett finger lätt mot barnets handflata, öppnar barnet munnen. Man kan stimulera sugandet vid amning genom att massera barnets handflata. Den här reflexen kallas Babkinreflexen. Reflexen försvinner vid ungefär 3-4 månaders ålder.
 • Den kanske mest kända av nyföddhetsreflexerna är Mororeflexen (uppkallad efter Ernst Moro (1874-1951) eller omklamringsrörelsen. Den utlöses av en hastig rörelse- eller lägesförändring eller av plötsligt högt ljud. Barnet slår ut med både armar och ben för att sedan föra dem samman till utgångsläget. För oss fyller den här reflexen ingen funktion, men för våra förfäder och för aporna är det viktigt att ungarna snabbt kan klamra sig fast vid mamman. Kan inte Mororeflexen utlösas eller om den är ensidig bör man remittera barnet till barnläkare. Likaså om den inte avtar eller försvinner efter 5 månaders ålder.
  Huvudet ska hållas strikt i medellinjen. Håll barnet i ryggläge med en hand under rygg-säte, den andra under huvudet. Släpp huvudet några cm. upprepas minst 3 ggr. för att se alla detaljer finns. Är svaret svårtydbart, lägg barnet på rygg, lyft barnet något i händerna. Ett fullständigt svar omfattar extension av underarmar i armbågen samtidigt med finger extension, följt av abduktion i axelleder, följt av adduktion (omklamring) i axelleden.
 • Tonisk nackreflex innebär att när barnet ligger på rygg med huvudet vridet åt höger kommer även höger arm och höger ben ligga utsträckta på höger sida. Medan motsatt arm och ben böjs. Om man vrider barnets huvud åt andra hållet ska armar och ben följa med utsträckta, medan motsatt arm och ben böjs.
 • Gripreflexen eller palmarreflexen (palm engelskans handflata). För från lateralsidan in en penna eller ett finger i barnets hand. Undvik att samtidigt trycka mot handryggen vilket kan utlösta extensorreflex. Normalt svar för fullgångna är att muskulaturen i såväl fingrar som över och underarmar aktiveras. Underburna har svagare gripreflx som helt kan saknas vid extrem underburenhet.Denna reflex försvinner efter ca 4 månaders ålder då barnet börjar gripa viljemässigt.
 • Tågripreflexen, tryck tummarna mot fotsulan strax framför tårna. Normalt svar är att samtliga tår flekteras. Kan i regel utlösas även hos underburna. Kan vara svag de första två dynen. Kan saknas vid apatisymtom och vid underburenhet. Observera ev asymmetrier. Observera att tågriprefl kan utlösas vid felaktigt utförd Babinski. Svag eller saknas vid ryggmärgsskada.Denna reflex försvinner vid 8-10 månaders ålder vilket är nödvändigt för att barnet ska kunna ställa sig upp stå stadigt.
 • Babinskireflexen / Babinskis tecken (efter neurologen Joseph Babinski 1857-1932) föreligger normalt hos spädbarn upp till ca 1 års ålder som uttryck för ett omoget nervsystem. Den uppträder ett par dagar efter födelsen. Babinskis tecken innebär att barnet spretar med tårna och stortån kan peka uppåt om man med hjälp av fingret stryker längs den yttre delen av fotsulan från hälen till tårna. Reflexen försvinner när barnet börjar stå på foten
 • Gångreflexen. Om man håller upp barnet och låter fötterna beröra ett fast underlag utlöses en gångreflex. Barnet lyfter den fot som vilar mot underlaget och sätter ner den andra foten som lyftes o.s.v. Normalt utlöses flera steg. Avsaknad av reflexen kan vara uttryck för cerebral påverkan liksom ryggmärgsskada. Reflexen försvinner så småningom och ersätts av ett aktivt försök att gå om man håller barnet upprätt under armarna kring sex månaders ålder.

Filmer:

Developmental reflexes
En översikt om barnets medfödda reflexer (på engelska)

Premitive Reflexes Pediatric Neurologic Examination, University of Utah
Programmet kräver QuickTime player

Till toppen av sidan