Referenser - Det nyfödda barnets reflexer

  1. Andersson T, Solders G. Neurofysiologi. Liber förlag;
  2. Goddard S. Reflexer, inlärning och beteende: ett fönster in i barnets huvud. Cupiditas Discendi AB;
  3. Volpe's Neurology of the Newborn.

  • Lundqvist P, (red). Omvårdnad av det nyfödda barnet. Studentlitteratur; 2013.
  • Lagercrantz H, Hellström-Westas L, Norman M. Neonatologi. Studentlitteratur; 2008.
  • Hanséus K, Lagercrantz H, Lindberg T (red). Barnmedicin. Studentlitteratur; 2012.
  • Norgren S, Ludvigsson J, Norman M. Akut pediatrik. Liber; 2010.
Till toppen av sidan