Nedsatt tonus

NEUROLOGI

Om orsak till nedsatt tonus hos barn och när barnet ska till läkare.

Tonus är nedsatt i hela kroppen. Barn med normal tonus ligger första tiden med armar och ben i flexionsställning åtminstone när de är vakna. Om man lyfter barnet och håller det i sina egna händer har många barn med nedsatt tonus en tendens att "rinna ur" händerna.

Orsak

Frisk normalvariant. Hjärnpåverkan (asfyxi, droger, blödning eller annan skada). Downs syndrom eller Turner´s syndrom.

Till läkare

Om tillståndet är konstant eller återkommande ska barnet undersökas av barnläkare.

Till toppen av sidan