Ögon - översikt

Ögonbesvär hos barn

Olika slags ögonbesvär hos barn: skräp i ögat, slag mot ögat, variga, kladdiga och röda ögon, trånga tårkanaler, vagel, blödning i ögonvitan, svullna ögonlock. Hur man undersöker, behandlar och vad som behöver remitteras.

Ögonen är känsliga organ. Redan hos den nyfödda bebisen finns reflexer som ska skydda ögonen från skador. Trots detta är besvär från ögonen vanliga hos barn.

Små förändringar kan ge kraftiga symtom, exempelvis kan ett litet, knappt millimeterstort skräp i ögat ge kraftiga besvär med skav, och barnet vill inte öppna ögat.

Vanliga problem är

 • skräp i ögat
 • infektion
 • allergi.

De tre orsakerna ovan kan ge liknande symtom, exempelvis smärta, ökat tårflöde och rodnad i ögat.

Andra vanliga problem är

 • tårögdhet hos små spädbarn
 • svullna ögonlock hos barn i alla åldrar.

Undersökningsteknik

Vid alla tillstånd där ett barn med ögonbesvär ska undersökas bör man använda lämpliga delar av de metoder man har tillgängliga.

 • Noggrann anamnes
 • Synprövning
 • Inspektion av
  - ögonlock
  - ögonvita
  - hornhinna
  - och pupill.
 • Kontrollera ögonrörlighet

Skräp eller frätande ämne i ögat

Skräp kan komma flygande och fastna på ögonvitans bindhinna, hornhinnan, insidan av det övre ögonlocket eller undre ögonlocket. Det skaver och gör ont särskilt när barnet blinkar. Tårarna rinner från det ögat och ögat blir ljuskänsligt.

Barn kan även få frätande ämnen i ögat vid olyckstillbud som till exempel starka rengöringsmedel i sprayflaskor, maskindiskmedel, avloppsrengöringsmedel eller lut.

Skräp i ögat- handläggning

Inspektera ögat, titta särskilt noga på hornhinnan, dra ner det nedre ögonlocket och se om skräpet sitter i omslagsvecket. Låt barnet titta åt olika håll. Ser man skräpet kan man torka bort det försiktigt med en fuktig bomullspinne. Syns inget skräp sköljer eller spolar man ögat med ljummet vatten eller ögonbad (fysiologisk koksalt). Om besvären finns kvar efter någon kvart sitter förmodligen skräpet på insidan av övre ögonlocket, som måste vändas om man ska få bort skräpet.

Ibland kan besvären komma från ett inböjt hår från ögonfransen som irriterar bindhinnan.

Frätande ämne i ögat - handläggning 

Vid misstanke om frätskada är det mycket viktigt att man OMEDELBART sköljer ögat med rikligt med vatten. Barnet behöver hållas och man behöver oftast vara flera personer för att kunna hålla upp ögonlock och skölja ögat. Varje minut som går ökar risken för permanent skada om det finns ett frätande ämne i ögat.

Till läkare:

 • Om skräpet sitter fast i bindhinnan eller hornhinnan.
 • Om barnet fortfarande har besvär efter ett dygn.
 • Misstänkt frätskada – se dock till att börja skölja själv direkt

Slag mot ögat

Olika typer av slag mot ögat kan ge olika typer av skador på ögat. Det är därför viktigt att fråga noggrant om vad som hänt vid skadetillfället.

Om symtom finns på någon av följande skador behöver barnet undersökas av läkare:

 • Ytligt rispande våld såsom fingernagel, grankvist och liknande kan ge ett sår på hornhinnan vilket är mycket smärtsamt.
 • Trubbigt våld såsom knytnäve, snöboll, innebandyklubba eller liknande kan orsaka en blödning inne i ögat.
 • Vasst våld såsom kniv, spik, fiskekrok kan göra att det går hål på ögat.

Till läkare för undersökning av ögat

 • om barnet har ont i ögat efter ett slag
 • om något nuddat vid ögat och skadat hornhinnan
 • om något har skadat ögat så att man misstänker att det gått hål på ögat
 • om barnet ser sämre
 • om det syns en blödning i ögat
 • om barnet har sår på ögonlocken
 • om barnet har nedsatt känsel i kinden
 • om barnet ser dubbelt.

Variga, kladdiga och röda ögon

Det är vanligt att ögonen infekteras när barnet har en förkylning. Ögonvitan blir röd, ögonlocken är igenklistrade på morgonen och det kan komma varig vätska. Ögonlocken kan svullna. Orsaken är oftast virus men kan även vara bakterier. Denna mycket vanliga ögonsjukdom kallas bindhinnekatarr, konjunktivit eller ögoninflammation. 

Handläggning

Tvätta med ljummet vatten eller ögonbad (fysiologisk koksalt) flera gånger dagligen. Oftast räcker detta och infektionen går över inom en vecka. En typ av dessa infektioner (epidemisk keratokonjunktivit) kan vara mycket smittsam, varför barnet alltid bör ha en särskild egen handduk och man bör vara mycket noga med handhygienen.

Till läkare

Om ögonen inte blir bättre av att man tvättar utan snarare sämre, eller om infektionen drar ut på tiden, ska man visa upp barnet på vårdcentralen för eventuell behandling med ögondroppar som innehåller antibiotika. Efter två dagars behandling med antibiotika kan barnet gå till förskolan igen.

Är barnet mycket ljuskänsligt ska man söka vårdcentralen. Det kan vara tecken på att hornhinnan också är infekterad.

Var vid ögonfransfästet

En del barn kan ha en långdragen infektion i ögonlockskanten, där ögonfransarna fäster. På morgonen är det lite varigt, ögonlocken kan vara igenklistrade och det kan finnas små sårskorpor. Tvätta med ljummet vatten, och om detta inte hjälper inom några dagar ska föräldrarna söka på vårdcentralen för eventuell behandling med ögondroppar eller ögonsalva.

Vagel, röd svullnad på ögonlockets kant

Ibland kan barnet få en liten röd och smärtande svullnad på ögonlockskanten, en så kallad vagel. Det är en avgränsad infektion.

Handläggning

Vageln innehåller var och gör ont. Tvätt med ljummet vatten eller ögonbad (fysiologisk koksalt) hjälper oftast. I de flesta fall försvinner svullnaden och rodnaden inom en vecka.

Till läkare

Om vageln inte har minskat på några dagar behöver barnet undersökas av läkare. Det kan ibland vara nödvändigt att behandla med antibiotikainnehållande ögonsalva.
Ibland kan också en liten svullnad kvarstå under lång tid. Denna kan behöva åtgärdas vid ett litet kirurgiskt ingrepp i en kort narkos. Detta ingrepp väntar man oftast med flera månader eftersom de flesta vaglar försvinner av sig själva med tiden. En liten kvarvarande svullnad under en tid brukar inte ge barnet några besvär.

Kliande, röda och rinnande ögon -  allergi

Kliande, röda och tåriga ögon är symtom på en allergisk reaktion i bindhinnan (allergisk konjunktivit). Ögonlocken kan svullna. Ofta har barnet samtidigt rinnande, klar snuva.

Det är vanligt att problemen kommer på våren i samband med att lövträden slår ut eller lite senare när gräset blommar. Barnet har ofta också andra allergiska besvär. En del barn kan också ha allergiska ögonbesvär mer eller mindre konstant. Då kan orsaken finnas i hemmet, exempelvis pälsdjur.

Handläggning

Ge receptfria ögondroppar mot allergi. Vissa typer förebygger besvär medan andra dämpar eller tar bort besvär som redan uppstått. Ibland behövs även receptfria allergitabletter.

Till läkare

Om barnet har svåra besvär ska han eller hon kontrolleras av läkare.

Tårade ögon hos spädbarn

En del nyfödda barn kan ha ett sämre avflöde av tårar genom tårkanalen och på grund av detta ha ett kladdigt, tårfyllt öga. Det är viktigt att skilja detta tillstånd, så kallad tårkanalsstenos, från en infektion i ögat (konjunktivit).

Blödning i ögonvitan

När blodet från barnets ansikte tillfälligt hindras från att rinna tillbaks till hjärtat, till exempel vid förlossningen eller när barnet kräks eller har intensiv hosta, kan små blodkärl i ögonvitan gå sönder. Det blir då en liten blödning i ögonvitan. Det ser ut som röda, välavgränsade stråk eller ibland som en triangel med basen mot pupillen, blödningen försvinner på några dagar.

Svullna ögonlock

Barns ögonlock kan svullna upp av framför allt fyra olika orsaker

 • infektion i bindhinnan
 • allergisk reaktion
 • njursjukdomen nefrotiskt syndrom
 • infektion i silbenshålorna (etmoidit).

Till läkare

Är det inte uppenbart att orsaken är infektion eller allergi ska man låta undersöka barnets urin med urinsticka för att kontrollera att barnet inte har äggvita i urinen. Om det finns äggvita i urinen ska barnet snarast till barnklinik för vidare utredning av misstänkt nefrotiskt syndrom. (2)

Infektion i silbenshålorna (etmoidit) yttrar sig som en ordentlig svullnad av ögonlocket i samband med förkylning. Oftast ensidigt. Rodnad eller varighet i ögat saknas i dessa fall. Barnet är ofta allmänpåverkat och kan ha feber. Detta är ett allvarligt tillstånd och barnet kan behöva antibiotika intravenöst. Ska undersökas av läkare snarast (3).

Regionala tillägg

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan