Öra näsa hals

Körtel bakom näsan

Om behandling, åtgärd, orsak och symtom vid körtel bakom näsan och när barnet ska till läkare.

Orsak och symtom

Körtel bakom näsan eller som den ofta kallas adenoiden, är en ansamling av lymfoid vävnad, det vill säga samma typ av vävnad som i tonsillerna (halsmandlarna). Hos nyfödda är både tonsillerna och adenoiden små men växer sedan till sig under de första åren. Hos små barn kan en förstoring av adenoiden bli så uttalad att den förtränger utrymmet bakom näsan. Då kan barnet få problem inte bara att andas genom näsan utan också från förträngning av örontrumpetens mynning.

Ofta ses då att barnet:

  • andas med öppen mun nästan ständigt
  • snarkar nattetid, kanske med andningsuppehåll
  • har otydligt nasalt tal
  • har långdragna episoder med sekretorisk otit och eventuellt också återkommande akuta otiter
  • har svårt att äta och äter med öppen mun.

Behandling

Ständig nästäppa och täta episoder med snuva kan bero på förstorad adenoid men kan också bero på allergi eller återkommande infektioner. Det är viktigt att undvika överanvändning av avsvällande näsdroppar. Högläge nattetid särskilt i samband med förkylning kan underlätta. Långdragen nästäppa bör undersökas för att avgöra orsaken.

Vid allergi kan behandling med kortisonspray ha god effekt. Oftast växer problemen bort men ibland kan de vara så uttalade eller långdragna att operation behövs.

Vid operation skrapas körtelvävnaden bort för att minska risken för nästäppa och dålig funktion av örontrumpeten. Operationen görs i narkos som ett dagkirurgiskt ingrepp och det räcker att barnet är hemma från dagis/skola några dagar i samband med ingreppet.

Till läkare

Barnet remitteras till öronläkare vid:

  • Uttalade nattliga andningsbesvär med snarkningar dagtrötthet och eventuella apnéperioder (andningsuppehåll).
  • Nästäppa kombinerad med upprepade otiter och långdragna episoder av sekretorisk otit med hörselnedsättning.
Till toppen av sidan