Läpp-käk-gomspalt

ÖRA NÄSA HALS

En läpp- käk- gomspalt kan vara komplex och påverka tal, bettställning, hörsel och utseende. Barn som föds med någon typ av läpp-käk-gomspalt ska redan på BB remitteras till LKG-team.

Vid denna missbildning är gommen inte hel och har en spalt. Tungspenen (uvula) kan vara kluven eller saknas. Ibland kan en gomspalt vara dold, så kallad submukös gomspalt. Ofta är denna missbildning en del i en läpp- och/eller käkspalt. För att diagnostisera en submukös gomspalt krävs att man palperar bakre gommen.

Barn med någon typ av gomspalt brukar inte kunna ammas. Amning kan prövas framför allt om barnet bara har en liten bakre gomspalt, men om detta inte fungerar bör man redan på neonatal/BB-avdelning informera om lämplig napp eller särskild typ av flaska/skedflaska. Man går också igenom lämplig matningsställning och teknik vid matningen. Barn med enbart spalt i läpp och käke, men inte i gommen, brukar kunna ammas.

En läpp- käk- gomspalt kan vara komplex och påverka tal, bettställning, hörsel och utseende.

Till läkare

Barn som föds med någon typ av läpp-käk-gomspalt ska redan på BB remitteras till LKG-team, som sedan följer barnet.

Till toppen av sidan