Öra näsa hals

Stora tonsiller

Om orsak, symtom, behandling och åtgärd vid stora tonsiller och när barnet ska remitteras till läkare.

Till toppen av sidan