Tungband

ÖRA NÄSA HALS

Tungbandet är hos spädbarn oftast kort. Detta föranleder mycket sällan åtgärd.

Tungband är en senliknade struktur i mittlinjen på tungans undersida. Tungbandet är hos spädbarn oftast kort. Detta föranleder mycket sällan åtgärd. Sugförmågan eller talutvecklingen påverkas ytterst sällan.

Till läkare

Om ett barn med klara problem vid amningen har ett mycket stramt tungband kan remiss skrivas till öron- eller tandläkare för åtgärd. Barn som blivit några år gamla kan remitteras om tungbandet är så stramt att barnet inte får tungspetsen över läppen.

Till toppen av sidan