Skelett och muskler - översikt

Hälta

Definition av hälta, symtom, diagnos och orsaker till att barn haltar och vilka tillstånd som är akuta.

Definition

Hälta, eller hos barn som ännu inte har börjat gå, vägran att belasta ena benet, är ganska vanligt. Ofta är hältan förknippad med smärta, men det kan vara svårt att avgöra var det gör ont och vad orsaken är.

Symtom och diagnos

Hälta på grund av trauma

Den vanligaste orsaken till att ett barn haltar är trauma. Barn som ännu inte är gångare kan uppvisa ovilja att belasta benet och rör sig då på ett annorlunda sätt mot vad de brukar. Även förhållandevis lindriga trauman kan leda till skelettskador.

Anamnesen är som alltid mycket viktig. Det måste finnas ett rimligt samband, både gällande tid och typ av trauma, mellan olyckshändelsen och symtomdebuten. Om tveksamheter, bör man beakta möjligheten att barnet kan ha blivit misshandlat. Barn med hälta, där man misstänker ett bakomliggande trauma, ska bedömas av läkare på vårdcentralen alternativt ortopedkliniken beroende på lokala rutiner.

Läs mer på Rikshandboken Tecken på att barn far illa

Höftledsluxation eller höftledsdysplasi

Det finns en mängd icke-traumatiska tillstånd som orsakar hälta eller rörelseinskränkning. Orsaken kan komma från höften, och framförallt hos barn under ett år, vara en oupptäckt höftledsluxation eller höftledsdysplasi.

Perthes sjukdom

Perthes sjukdom är vanligast från tre års ålder, men kan förekomma även hos barn under tre år. Detta tillstånd diagnosticeras med hjälp av röntgen.

Simplex-coxit

Simplex-coxit kallas också för ”snuva i höften” och är en lindrig reaktiv artrit i höftleden hos barn i förskoleåldern. Typiskt är att barnet haft en virusinfektion dagarna innan, och relativt plötsligt får tydlig smärta och rörelseinskränkning i ena höftleden. Barnet kan ha lätt feber, men är inte allmänpåverkat och CRP är lågt. Simplex-coxit lindras av behandling med NSAID-preparat och besvären är över på några dagar.

Juvenil idiopatisk artrit

Juvenil idiopatisk artrit, reumatisk inflammation i lederna, kan debutera redan i ettårsåldern. Det är vanligt att en knäled eller fotled engageras, vilket leder till tydlig hälta. Remiss till barnläkare för fortsatt omhändertagande.

Tumörer, Henoch Schönleins purpura och osteomyelit

Andra tillstånd som exempelvis leukemi, tumörer, Henoch Schönleins purpura och osteomyelit kan också ge smärta i benen och hälta, varför alla barn med oförklarlig hälta bör bedömas av barnläkare eller ortoped.

Akuta tillstånd - septisk artrit

Barn med hög feber och allmänpåverkan, i kombination med hälta eller rörelseinskränkning av en led, kan ha en septisk artrit, det vill säga en bakteriell infektion i en led. Barnet ska då akut bedömas av barnläkare eller ortoped. Ofta krävs inneliggande vård på sjukhus.

Uppföljning på BVC

Utredning, behandling och uppföljning av hälta sker inte på BVC utan inom sjukvården.

Källhänvisningar

  • Lynn T.Staheli. Fundamentals of pediatric orthopedics; 2015
  • B. Frenckner (red). Kompendium i barnkirurgi och barnortopedi; 2015
  • Tom Lissauer, Will Carrol. Illustrated textbook of peadiatrics; 2018

Till toppen av sidan