Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Skelett och muskler - översikt

Inåtvriden framfot

Om åtgärder vid inåtvriden framfot hos barn och när barnet ska remitteras till ortoped.

Definition

Inåtvriden framfot (metatarsus adductus) är ofta medfödd och därmed synlig vid undersökning direkt efter födseln. Bakfoten har ett normalt utseende medan framfoten är vriden inåt, medialt (mot stortån) i olika omfattning. Felställningen kan vara mer eller mindre redresserbar (påverkbar).

Felställningen kan också uppkomma senare på grund av barnets ligg- och krypvanor, till exempel om barnet gärna ligger eller senare sitter med fötterna under sig så att trycket på utsidan av foten ger en inåtställning av framfoten.

Symtom

Framfoten är vriden inåt (medialt) medan vristen och hälen har normalt utseende och position.

Behandling

Om felställningen är lindrig räcker det att tänja någon gång per dag. Vid mer uttalad felställning är det lämpligt med mer intensiv tänjning. Det är då lämpligt att en barnkompetent fysioterapeut följer förloppet och redan på BB visar föräldrarna hur tänjningarna skall göras.

Om felställningen inte kan tänjas till normalt läge bör man överväga behandling med seriegipsningar och/eller skenor. Vid utebliven förbättring trots detta, kan det i mycket ovanliga fall bli aktuellt med en operation då man delar ledband/ledkapsel och i vissa fall även vinklar om mellanfotsbenen. Operationer görs inte under de första levnadsåren.

Till läkare

I de flesta fall remitteras barnet redan från BB. Om det på BVC visar sig att redressionsbehandling (tänjningar) via fysioterapeut inte fungerat tillfredsställande, remitteras barnet till ortoped för ställningstagande till annan behandling.

Till toppen av sidan