Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Skelett och muskler - översikt

PEVA-fot

PEVA-fot, tidigare kallad klumpfot, är en medfödd missbildning av ena eller båda fötterna. I Sverige remitteras barn första levnadsdagen till ortoped. Obehandlad PEVA kan finnas hos barn som inte är födda i Sverige.

Definition

PEVA, Pes equinovarus adductus fot, kallades tidigare för klumpfot och är en medfödd missbildning där den ena, eller båda fötterna, står i spetsfotställning med hälen vriden inåt och framfoten riktad nedåt in mot kroppens medellinje. PEVA-fot förekommer hos 1–2  av 1000 barn och är vanligare hos pojkar än flickor.

Symtom och diagnos

PEVA-fot diagnosticeras antenatalt, på förlossning eller BB, och barnet remitteras till ortoped redan första levnadsdagen. Obehandlad PEVA-fot kan förekomma hos ett barn som inte är fött i Sverige.

Behandling

Behandling påbörjas inom några dagar efter födelsen. En del PEVA-fötter är så pass mjuka att det räcker med att föräldrarna instrueras i hur de själva ska tänja och redressera foten, det vill säga få foten i läge. I övriga fall inleds behandling enligt Ponseti-metoden med veckovisa redressioner och gipsningar. Efter fem till sju om-gipsningar görs en akillestenotomi, klyvning av hälsenan, följt av ytterligare två till tre veckors gipsbehandling. Därefter får barnet en fotabduktionsortos som används nattetid fram till fyra års ålder. Resultaten är mycket goda.

Till toppen av sidan