Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Skelett och muskler - översikt

Plexus brachialisskada hos nyfödd

Definition, symtom, diagnos och behandling för plexus brachialisskada hos nyfödda barn.

Definition

Plexus brachialisskada är en skada på en eller flera nervrötter från C4 till och med Th1. Skadan uppstår i samband med förlossningen. Symtomen beror på vilka nervrötter som är drabbade och hur uttalad skadan är.

Symtom och diagnos

Det är vanligast att de övre nervrötterna C4-C6 drabbas. Den nyföddes arm ligger då inåtroterad och slapp utmed kroppen. Mororeflex saknas. Barnet kan röra på fingrarna och oftast finns gripreflex. Tillståndet kallas Erbs pares.

Nedre skador ger Klumpkes pares och är betydligt ovanligare. Då påverkas istället handen och gripreflex saknas. Totala skador förekommer.

Behandling

Plexus brachialisskador bör diagnosticeras på BB för tidigt omhändertagande av barnspecialiserad fysioterapeut. Om man på BVC träffar ett barn med tecken på lindrig plexus brachialisskada, som inte har uppmärksammats tidigare, rekommenderas skyndsam kontakt med barnläkare och fysioterapeut enligt lokala rutiner.

Referenser

Till toppen av sidan