Pediatrik

Uro-genitalt - översikt

Innehåll om symtom och avvikelser från barns könsorgan.

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Balanit - balanopostit

  Om symtom, behandling och åtgärder vid balanit och när barnet ska till läkare.

 • Blåsdysfunktion hos barn

  Definition, symtom, orsaker, utredning, behandling och råd till barn och föräldrar angående blåsdysfunktion.

 • Fimosis - trång förhud

  Om behandling, bedömning och åtgärd vid fimosis och när barnet ska remitteras till specialist.

 • Flytning och klåda i underlivet

  Orsaker till flytning och klåda i underlivet, Åtgärder vid flytning och klåda samt när barnet ska till läkare.

 • Hydrocele - vattenbråck

  Om symtom, bedömning och behandling av hydrocele och när barnet ska till läkare.

 • Hypospadi

  Om orsaker till hypospadi och när barnet ska remitteras till barnkirurg.

 • Icke-medicinsk omskärelse av pojkar

  Hälsofrämjande samtal med föräldrar om omskärelse, rättigheter och lagstiftning, förhudens funktion och skötsel, hur omskärelse går till, komplikationer, konsekvenser och dokumentation på BVC.

 • Svullen pung

  Orsaker till svullen pung, akuta tillstånd, undersökningsteknik, åtgärder och när barnet ska till läkare.

 • Sängvätning hos barn - enures

  Definition, förekomst, orsak, utredning, behandling och råd till barn och föräldrar angående enures hos barn.

 • Urinblåsans funktion hos barn

  Om urinblåsans funktion och utveckling hos barn 0-6 år.

Mer på Rikshandboken

Undersökning av flickors genitalia

Syfte med att undersöka flickors genitalia, hur undersökningen går till, vad som är normalvariation, avvikelser samt hur en avvikelse handläggs.

Testiklar - undersökning

Undersökning och åtgärd när testiklar inte återfinns i pungen, retentio testis eller när retraktila testiklar föreligger.

Könsstympning av flickor

Definition och förekomst, hälsoundersökning och samtal med föräldrar om könsstympning, förebyggande insatser och hur man kan identifiera flickor som riskerar att bli könsstympade.

Till toppen av sidan