Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Uro-genitalt - översikt

Hydrocele - vattenbråck

Om symtom, bedömning och behandling av hydrocele och när barnet ska till läkare.

Definition

Hydrocele är en vätskeinnehållande bråcksäck som går ned i pungen. Man vet inte hur vanligt det är med hydrocele eftersom de flesta aldrig registreras eller åtgärdas.

Det finns två varianter av hydrocele:

  • Det första så kallat kommunicerande hydrocele med en öppetstående kanal mellan bukhåla och pung. Denna typ varierar i storlek, är ofta mindre på morgonen än på kvällen och kan fylla på sig till exempel i samband med feber.
  • Det andra icke-kommunicerande hydrocele där vätskan ligger instängd i pungen. Denna typ varierar inte i storlek.

Hydrocele är vanligt hos nyfödda och kan kvarstå fram till barnet är ett par år gammalt. Även de hydrocelen som är mycket stora och spända de första månaderna går som regel tillbaka utan åtgärd.

Det finns inga vetenskapliga belägg för att testikeln kan skadas av ett hydrocele.

Symtom

Pojken är oftast helt symtomfri.

Bedömning på BVC

Medfödd genomlysbar förändring i ena eller båda punghalvorna. Testiklarna kan inte alltid palperas om hydrocelet är mycket spänt.

Hydrocele kan även uppkomma hos barn under uppväxten, då ofta som en reaktion på inflammation i bitestikel eller en torsion av morgagnis hydatid. Det benämns då reaktivt hydrocele.

Remiss till specialist

Remiss till barnkirurg eller kirurg om kvarstående hydrocele vid 3 års ålder. Mycket stora och spända hydrocelen ska bedömas tidigare, liksom de som varierar betydligt i storlek. Om hastig, men inte akut, storleks- eller färgförändring, bör poliklinisk remiss skickas även innan 3 års ålder.

Barn ska remitteras akut:

  • vid akut smärta
  • om testikeln palperas hård eller är formförändrad.

Diagnos

Diagos ställs i de allra flesta fall kliniskt. Ena eller båda skrotalhalvorna är mjukt uppspända och genomlysbara med ficklampa. Testikeln kan oftast, men inte alltid, palperas. Om osäkerhet finns angående hydrocele kontra ljumskbråck, bör ultraljud göras, då det sistnämnda ska opereras tidigare än hydrocele.

Läs mer: Ljumskbråck

Behandling

Om kvarstående därefter ska barnet erbjudas operation i de fall då hydrocelet är kosmetiskt eller mekaniskt störande. Små hydrocelen behöver alltså inte opereras. Om hydrocelet är mycket stort, spänt eller ger symtom kan operation övervägas tidigare.

80 procent av hydrocelet läker spontant innan barnet är 3 år. Om hydrocelet finns kvar vid 3-årskontrollen, erbjud remiss till kirurgisk eller barnkirurgisk klinik.

Uppföljning på BVC

Kontrolleras på sedvanliga BVC-besök. Om kvarstående hydrocele vid 3 års ålder - skickas remiss enligt ovan.

Referenser

Till toppen av sidan