Referenser - Icke-medicinsk omskärelse av pojkar

 1. Barnkonventionen – FN:s konvention om barns rättigheter antagen av generalförsamlingen 1989-11-20. Stockholm: UNICEF Sverige, 2009
 2. RFSU. Omskärelse av pojkar och män. 2011.
 3. The non-therapeutic circumcision of male minors, KNMG, The Netherlands, May 2010.
 4. Let the boys decide on ritual circumcision. Joint statement from the Nordic Ombudsmen for Children and pediatric experts. Oslo, 2013
 5. Svenska Barnläkarföreningen. Angående omskärelse av pojkar. 2010.
 6. Svenska barnläkarföreningen. Uttalande angående icke-medicinskt motiverad omskärelse av pojkar. 2019.
 7. Svenska Läkarsällskapet, Delegationen för medicinsk etik. Icke – medicinskt motiverad omskärelse av pojkar. 2011.
 8. Omskärelse av män. 1177 – Vårdguiden, December 2019
 9. Thorup J, Thorup SC, IfaouiI B. Complication rate after circumcision in a paediatric surgical setting should not be neglected. Dan Med J. 2013;60(8):A4681.
 10. SFS 2001:499 Lagen om omskärelse av pojkar. Stockholm: Socialdepartementet
 11. Inspektionen för vård och omsorg IVO. Verksamhet för omskärelse.
 12. Inspektionen för vård och omsorg. Anmälan om vårdskada - Lex Maria.
Till toppen av sidan