Pediatrik

Uro-genitalt

Översikt över innehåll om symtom och avvikelser från barns könsorgan.

Innehåll

Visa innehåll som:
Balanit

Om symtom, behandling och åtgärder vid balanit och om när barnet ska till läkare.

Fimosis

Vid födseln kan förhuden inte dras tillbaka över ollonet (glans) på 9 av 10 pojkar, så kallad fysiologisk fimosis. Denna typ av fimosis försvinner successivt under uppväxten. Under uppväxten ska man därför göra så lite som möjligt med förhuden, alltså inte tänja .

Flytning och klåda i underlivet

Orsaker till flytning och klåda i underlivet, Åtgärder vid flytning och klåda samt när barnet ska till läkare.

Hydrocele - vattenbråck

Om symtom, bedömning och behandling av vattenbråck (hydrocele) och när barnet ska till läkare.

Hypospadi

Om orsaker till hypospadi och när barnet ska remitteras till barnkirurg.

Icke-medicinsk omskärelse av pojkar

Vilken information man ska ge till föräldrar som frågar om icke-medicinsk omskärelse. Vad lagen säger, hur ingreppet går till, förhudens funktion, vem som får utföra ingreppet, komplikationsrisker och alternativ till omskärelse.

Svullen pung

Orsaker till svullen pung, akuta tillstånd, undersökningsteknik, åtgärder och när barnet ska till läkare.

Sängvätning hos barn - enures

Om orsak, utredning och behandling vid sängvätning hos barn.

Urinblåsans funktion hos barn

Barnets urinblåsa växer med åldern, vilket gör att mängden urin ökar ju äldre barnet blir. Färgen på urinen kan variera, oftast beroende på hur koncentrerad urinen är.

Urininkontinens hos barn

Om orsak, utredning och behandling vid urininkontinens hos barn, samt goda råd.

Mer på Rikshandboken

Könsstympning av flickor

Definition och förekomst, hälsoundersökning och samtal med föräldrar om könsstympning, förebyggande insatser och hur man kan identifiera flickor som riskerar att bli könsstympade.

Tecken på att barn far illa

Beskrivning av tecken hos barn och föräldrar som indikerar att barnet kanske far illa. Tecken på fysisk misshandel, försummelse, sexuella övergrepp och barnmisshandel via sjukvårdsinsatser, BMSI.

Testiklar - undersökning

Undersökning och åtgärd när testiklar inte återfinns i pungen, retentio testis eller när retraktila testiklar föreligger.

Till toppen av sidan