Uro-genitalt

Balanit

Om symtom, behandling och åtgärder vid balanit och om när barnet ska till läkare.

Definition

Balanit innebär lokal inflammation på ollonet, ofta är förhud och ibland hela penisskaftet också inflammerade.

Orsaken till balanit är fortsatt oklar, men tillståndet drabbar främst pojkar med trång förhud.

Symtom

 • Rodnad, ofta längst ut på förhuden, men kan också innefatta hela penis.
 • Klåda.
 • Ödem i huden.
 • Ömhet i penis, ibland i anslutning till vattenkastning (om uttalade miktionsproblem, uteslut UVI).
 • Sekretion.
 • Ibland svårighet att kissa, ibland svag stråle.

Bedömning på BVC

Klinisk. Många pojkar som får balanit har också fimosis, alltså trång förhud.

Förebyggande

Dagliga sittbad i ljummet vatten med någon droppe tvål, 10-15 minuter varje gång. Barnet får då en passiv tvättning.

Till läkare

Vid upprepade besvärliga balaniter. Akut remiss om pojken samtidigt har svårt att kissa .

Behandling

Sittbad i ljummet vatten med någon droppe tvål 1-3 gånger dagligen cirka 10-15minuter per gång. Barnet får då en passiv tvättning.Tidigare rekommendationer att spola med vatten eller koksalt under förhuden är inte nödvändigt .

Om besvärligt att kissa, kan pojkarna uppmanas kissa i badvattnet vilket lindrar.

Smärtlindring med Alvedon och eller Ipren.

Steroidsalva

Om upprepade besvärliga balaniter och fimosis bör behandling prövas med lokal stark (grupp 4) steroidsalva.

Stor vikt ska läggas vid information om hur salvan ska användas:

 • Förhuden ska dras tillbaka så långt det går utan att pojken upplever obehag.
 • Liten mängd salva smörjs på den del av förhuden där det stramar mest.
 • Behandling en gång per dag i 4-6 veckor.
 • Efter första veckan kan försiktig töjning påbörjas.
 • Om lyckad behandling ska pojken fortsätta dra tillbaka förhuden flera gånger dagligen efter behandlingens slut för att undvika recidiv, i början gärna med hjälp av mjukgörande, som till exempel vaselin.

Remiss till specialist

Upprepade balaniter och där pojken fått adekvat behandling med stark steroidsalva (se under behandling). Det kan i sådana fall bli aktuellt med operation.

Akut remiss om pojken inte kan kissa.

Uppföljning på BVC

Klinisk avseende pojken.

Information till föräldrarna angående naturalförlopp alltså att balanitproblematiken vanligtvis försvinner när inre förhudsbladet lossnar från ollonet, oftast före 6-7 års ålder. Förebyggande åtgärder och eventuell behandling om recidiv.

Till toppen av sidan