Uro-genitalt

Fimosis

Om behandling, bedömning och åtgärd vid fimosis och när barnet ska remitteras till specialist.

Definition

Vid födseln kan förhuden inte dras tillbaka över ollonet (glans) på 9 av 10 pojkar, så kallad fysiologisk fimosis. Denna typ av fimosis försvinner successivt under uppväxten. Under uppväxten ska man därför göra så lite som möjligt med förhuden, alltså inte tänja.

Vid 10 års ålder är förhållandet det omvända, att förhuden inte kan dras tillbaka hos endast 1 av 20 pojkar. Behandling är aktuell först om och när pojken får besvär.

Om pojken under uppväxten har klara besvär som upprepade inflammationer så kallade balaniter eller upprepade urinvägsinfektioner kan behandling vara aktuell.

Enbart att förhuden spänns upp som en ballong när pojken kissar är oftast inte smärtsamt och ingen anledning att behandla. Orsaken till så kallad ballonering är att öppningen i förhuden för kisset är trång och att ett visst tryck krävs för att kisset ska komma ut.

Symtom

Oftast inga kliniska symtom alls. Ibland kan ballonering (se ovan) förekomma.

Bedömning på BVC

Ingen åtgärd. Lugnande information rörande naturalförloppet för fimosis.

Till läkare

Om pojken har urinvägsinfektion eller upprepade balaniter. Läkarbesök är också aktuellt om föräldrarna inte kan lugnas trots upprepad och adekvat inormation.

Diagnos

Klinisk , det vill säga förhud som inte kan dras tillbaka över ollonet.

Behandling

Behandlingen av trång förhud är i första hand stark kortisonsalva (grupp III eller IV).

Stor vikt ska läggas vid information om hur salvan ska användas;

Förhuden ska dras tillbaka så långt det går utan att pojken upplever obehag.

  • Liten mängd salva smörjs på den del av förhuden där det stramar mest.
  • Behandling en gång per dag i 4-6 veckor.
  • Efter första veckan kan försiktig töjning påbörjas.
  • Om behandling är lyckad ska pojken fortsätta dra tillbaka förhuden flera gånger dagligen efter behandlingsslut, i början gärna med hjälp av mjukgörande såsom vaselin. Detta för att undvika recidiv.

Behandlingen ska alltid följas upp, genom besök alternativt telefontid till läkare i slutet av behandlingen för att utvärdera effekten. Om behandlingen haft viss effekt men om det fortfarande inte är helt lätt att dra tillbaka förhuden kan behandlingen med krämen fortsätta ett par veckor till. Därefter ny utvärdering.

Remiss till specialist

Om ingen effekt av lokalbehandlingen skrivs remiss till urolog eller kirurg. Eventuell kirurgi blir bara aktuell om adekvat lokalbehandling provats först utan effekt.

Till toppen av sidan