Uro-genitalt

Hydrocele - vattenbråck

Om symtom, bedömning och behandling av vattenbråck (hydrocele) och när barnet ska till läkare.

Definition

Vätskeinnehållande bråcksäck som går ned i pungen. Man vet inte hur vanligt det är med vattenbråck/hydrocele eftersom de flesta aldrig registreras eller åtgärdas.

Det finns två varianter:

  • Det första så kallat kommunicerande hydrocele med en öppet-stående kanal mellan bukhåla och pung. Denna typ varierar i storlek, är ofta mindre på morgonen än på kvällen och kan fylla på sig till exempel i samband med feber.
  • Det andra icke-kommunicerande hydrocele där vätskan ligger instängd i pungen. Denna typ varierar inte i storlek.

Vattenbråck/hydrocele är vanliga hos nyfödda och kan kvarstå fram till barnet är ett par år gammalt. Även de hydrocelen som är mycket stora och spända de första månaderna går som regel tillbaks utan åtgärd.

Det finns inga vetenskapliga belägg för att testikeln kan skadas av ett hydrocele.

Symtom

Oftast helt symtomfria.

Bedömning på BVC

Medfödd genomlysbar förändring i ena eller båda pung-halvorna. Testiklarna kan inte alltid palperas om hydrocelet är mycket spänt.

Hydrocele kan även uppkomma hos barn under uppväxten, då ofta som en reaktion på inflammation i bitestikel eller en torsion av morgagnis hydatid.

Remiss till specialist

Till barnkirurg eller kirurg om kvarstående vid 3 års ålder. Mycket stora och spända hydrocelen kan behöva opereras tidigare, liksom de som varierar betydligt i storlek. Om hastig, men ej akut, storleks eller färgförändring bör poliklinisk remiss även innan 3 års ålder skrivas.

Barn ska remitteras akut:

  • Vid akut smärta.
  • Om testikeln palperas hård eller är formförändrad.

Diagnos

Ställs i de allra flesta fall kliniskt. Ena eller båda skrotal-halvorna är mjukt uppspända och genomlysbara med ficklampa. Testikeln kan oftast, men inte alltid palperas. Om osäkerhet finns kring hydrocele kontra ljumskbråck bör ultraljud göras då det sistnämnda ska opereras tidigare än hydrocele, se Ljumskbråck

Behandling

Om kvarstående därefter ska barnet erbjudas operation i de fall då hydrocelet är kosmetiskt eller mekaniskt störande. Små hydrocelen behöver alltså inte opereras. Om hydrocelet är mycket stort/spänt eller ger symtom kan operation övervägas tidigare.

80 procent av hydrocelen läker spontant innan barnet är 3 år.

Uppföljning på BVC

Kontrolleras på sedvanliga BVC kontroller. Om kvarstående hydrocele vid 3 års ålder, remiss enligt ovan.

Till toppen av sidan