Uro-genitalt

Hypospadi

Om orsaker till hypospadi och när barnet ska remitteras till barnkirurg.

Klinisk bedömning av yttre genitalia ger diagnos.

Det är mycket viktigt att föräldrarna tidigt informeras om att pojkens förhud eventuellt kommer användas som byggnadsmaterial när urinröret ska återskapas kirurgiskt. Pojken får därför inte omskäras (1).

Till toppen av sidan