Hypospadi

URO-GENITALT

Om orsaker till hypospadi och när barnet ska remitteras till läkare.

Böjd penis. Urinröret mynnar på undersidan (hypospadi). Hypospadi är en av de vanligaste medfödda missbildningarna och den förekommer ungefär en av 300-350 nyfödda pojkar i Sverige.

Kommentar
Vid lindrig hypospadi mynnar urinröret på undersidan av ollonet. Mynningen kan också sitta längre in på penis undersida.

Orsaker

Missbildningen är multifaktoriell, påverkas av både ärftliga och miljöfaktorer.

Till läkare

Barnet ska visas för barnläkare och remitteras till barnkirurg eller annan i ämnet erfaren kirurg.

Till toppen av sidan