Referenser - Hypospadi

  • Lundqvist P, (red). Omvårdnad av det nyfödda barnet. Studentlitteratur; 2013.
  • Lagercrantz H, Hellström-Westas L, Norman M. Neonatologi. Studentlitteratur; 2008.
  • Hanséus K, Lagercrantz H, Lindberg T (red). Barnmedicin. Studentlitteratur; 2012.
  • Moëll C, Gustafsson J (red). Pediatrik med elabb. Liber; 2011.
  • Norgren S, Ludvigsson J, Norman M. Akut pediatrik. Liber; 2010.
  Till toppen av sidan