Uro-genitalt

Urinblåsans funktion hos barn

Barnets urinblåsa växer med åldern, vilket gör att mängden urin ökar ju äldre barnet blir. Färgen på urinen kan variera, oftast beroende på hur koncentrerad urinen är.

Urin hos spädbarn

Redan i fosterstadiet producerar njurarna urin och urinblåsan fylls och töms, vilket kan ses med ultraljudsundersökning. Fostret och det späda barnet har en blåstömning som är ofullständig. Med det menas att det inte alltid blir tomt i blåsan utan den töms i flera portioner. Några gånger per dygn tömmer sig dock blåsan totalt (1).

Senare utvecklas blåsans förmåga att tömmas fullständigt när barnet får viljemässig kontroll på blåstömningen i samband med potträning (2).

Mängden urin

Spädbarnet kissar i genomsnitt en gång i timmen och urinproduktionen är relaterad till barnets vätskeintag. Mellan miktionerna är barnet torrt (1).

Urinblåsan hos det nyfödda barnet rymmer i genomsnitt 30 ml. Blåsan växer sedan med barnet och ökar i volym med 30 ml per levnadsår. Hos det enskilda barnet kan dock stor variation förekomma. För att räkna ut ett barns ungefärliga blåsvolym används formeln:

Miktion

Miktion kan framkallas vid blöjbyte vilket beror på kyla och att barnet tvättas. När barnet sover hämmas miktionen. Den största urinvolymen uppmäts efter att barnet sovit. Många föräldrar kan se på sitt barn då det kissar (1, 2). Tecken på det kan vara att barnet ryser till, höjer ögonbrynen eller får en fjärran blick (3).

Urinens färg

Urinens färg varierar mellan ljusgul till brunare gul vilket beror på vätskeintag. Lågt vätskeintag ger koncentrerad urin och mörkare färg.

Hos det nyfödda barnet kan urinen vara tegelröd vilket kan misstolkas som blod, eftersom det ger en röd fläck i blöjan. Detta är helt normalt och beror på saltutsöndring i urinen, så kallade uratkristaller.

Det äldre barnets urin kan färgas rött av till exempel rödbetor eller färgämnen i godis (3).

Till toppen av sidan