Tillväxt & utveckling

Kommunikativ utveckling - översikt

Innehåll om barns kommunikation, språk och tal och hur man kan arbeta preventivt för att främja den kommunikativa utvecklingen för alla barn.

Innehåll

Visa innehåll som:
Barnets kommunikations- språk- och talutveckling

Typisk språkutveckling för barn i åldern noll till fem år och hur du kan samtala med barnets föräldrar om barnets språkutveckling vid de olika åldrarna.

Flerspråkiga barn

Språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. Råd om hur du kan samtala med föräldrarna och när du kan konsultera en logoped.

Preventivt språkligt arbete

Barnets förmåga att uttrycka sig är avgörande för den fortsatta utvecklingen. Många familjer är i behov av stöd om hur de ska stötta sitt barns vidare utveckling. Här ges råd och förslag som fungerar för alla familjer.

Stamning hos barn

Stamning kan beskrivas som återkommande ofrivilliga störningar i talets flyt. Mellan fem och tio procent av alla barn har haft en period av stamningsliknande tal.

Mer på Rikshandboken

Språkundersökning och screening

Om den språkliga undersökningen vid de olika åldrarna och när man ska konsultera och remittera vidare.

Språkundersökning av flerspråkiga barn

Metod för språkundersökning och riskfaktorer för språkstörningar hos flerspråkiga barn.

Till toppen av sidan