Tillväxt & utveckling

Kommunikativ utveckling - översikt

Innehåll om barns kommunikation, språk och tal och hur man kan arbeta preventivt för att främja den kommunikativa utvecklingen för alla barn.

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Barnets kommunikations- språk- och talutveckling

  Typisk språkutveckling för barn i åldern noll till fem år och hur du kan samtala med barnets föräldrar om barnets språkutveckling vid de olika åldrarna.

 • Preventivt språkligt arbete

  Barnets förmåga att uttrycka sig är avgörande för den fortsatta utvecklingen. Många familjer är i behov av stöd om hur de ska stötta sitt barns vidare utveckling. Här ges råd och förslag som fungerar för alla familjer.

 • Flerspråkiga barn

  Språkutvecklingen hos barn som talar fler språk än svenska. Råd om föräldrasamtal och när man bör konsultera en logoped.

 • Stamning hos barn

  Stamning kan beskrivas som återkommande ofrivilliga störningar i talets flyt. Mellan fem och tio procent av alla barn har haft en period av stamningsliknande tal.

 • Filmer om barns språkutveckling

  Filmer som vänder sig till föräldrar om barns språkliga utveckling.

Mer på Rikshandboken

Språkundersökning och screening

Om den språkliga undersökningen vid de olika åldrarna och när man ska konsultera och remittera vidare.

Språkundersökning av flerspråkiga barn

Metod för språkundersökning och riskfaktorer för språkstörningar hos flerspråkiga barn.

Till toppen av sidan