Tillväxt & utveckling

Psykomotorisk utveckling - översikt

Innehåll om barns psykomotoriska utveckling vid åldrarna för hälsobesöken: anamnes, observation, utförande, bedömning av moment, avvikelser och åtgärder angående barns psykomotoriska utveckling.

Innehåll

Visa innehåll som:
Psykomotorisk utveckling 4 veckor

Anamnes, observation, avvikelser och åtgärder för barn 4 veckor.

Psykomotorisk utveckling 6-8 veckor

Anamnes, observation, utförande, avvikelser och åtgärd för barn 6-8 veckor.

Psykomotorisk utveckling 6 månader

Anamnes, observation, utförande, avvikelser och åtgärd för barn 6 månader.

Psykomotorisk utveckling 10 månader

Anamnes, observation, utförande, avvikelser och åtgärder för barn 10 månader.

Psykomotorisk utveckling 18 månader

Anamnes, observation, utförande, bedömning av moment, avvikelser och åtgärder för barn 18 månader.

Psykomotorisk utveckling 2,5-3 år

Anamnes, observation, utförande, bedömning av moment, avvikelser och åtgärder för barn 2,5-3 år.

Psykomotorisk utveckling 4 år

Anamnes, observation, utförande, bedömning av moment, avvikelser och åtgärder för barn 4 år.

Psykomotorisk utveckling 5 år

Anamnes, observation, utförande, bedömning av moment, avvikelser och åtgärder för barn 5 år.

Mer på Rikshandboken

Motorisk utveckling - översikt

Barns motoriska förmågor i olika åldrar. Typiskt och atypiskt utförande.

Psykosocial utveckling - översikt

Om barns psykiska hälsa och utveckling.

Utvecklingsuppföljning

Metodik och material för uppföljning av barnets psykomotoriska utveckling i olika åldrar.

Utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser

Ett av BHV:s mål är att upptäcka olika utvecklingsavvikelser för att kunna ge stöd till barnet med familj. Föräldrars oro ska alltid tas på allvar och ändamålsenliga insatser bör initieras så långt det är möjligt.

Till toppen av sidan