Tillväxt & utveckling

Psykomotorisk utveckling i olika åldrar

Bedömning av barns utveckling vid åldrarna för hälsobesöken: observation, utförande, moment, avvikelser och åtgärder.

Innehåll

Visa innehåll som:

Mer på Rikshandboken

Metoder för utvecklingsuppföljning

Metodik och material för uppföljning av barnets psykomotoriska utveckling i olika åldrar.

Motorisk utveckling - översikt

Barns motoriska förmågor i olika åldrar. Typiskt och atypiskt utförande.

Utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser

Ett av BHV:s mål är att upptäcka olika utvecklingsavvikelser för att kunna ge stöd till barnet med familj. Föräldrars oro ska alltid tas på allvar och ändamålsenliga insatser bör initieras så långt det är möjligt.

Psykosocial utveckling - översikt

Om barns psykiska hälsa och utveckling.

Till toppen av sidan