Vaccination

Injektionstekniker vid vaccinationer

Instruktioner med bilder för intramuskulär, subkutan och intrakutan injektion i samband med vaccination av barn mellan 0-5 år.

Allmänt handhavande

Desinfektion av huden

Desinfektering av huden före vaccinering behövs inte, utom när huden är synligt smutsig.

Sträckning, lyft och kanylstorlek

Sträckning, eller lyft av muskeln, kan användas vid den intramuskulära injektionen. Anpassa kanylens längd efter vilken teknik som används. För att komma in i lårmuskeln på ett spädbarn, och i överarmsmuskeln på ett förskolebarn, bör en kanyl med 16 millimeters längd användas vid sträckning av huden.  Vid lyft av muskeln används en kanyl med 22–25 millimeters längd. En tunn kanyl medför ett högre tryck än en grövre när vaccinet injiceras, vilket kan påverka smärtupplevelsen.

En typ av sträckningsteknik är den så kallade Z-tekniken eller bruten stickkanal. Det görs genom att man med ena handen förskjuter hud och subkutan vävnad något. När vaccinet är på plats i muskeln och kanylen tas ut bryts stickkanalen och minskar risken för läckage av vaccin från muskelvävnad upp till subkutan vävnad och därmed risk för vävnadsretning och smärta. 

Läs mer på Vårdhandboken Intramuskulär, im

Aspiration

Aspiration för att undvika intravasal injektion behövs inte, eftersom stora kärl saknas på rekommenderade injektionsställen. Att aspiration inte behövs gör dessutom att vaccinet kan ges snabbt och det minskar smärtupplevelsen för barnet.

Läs mer Smärtlindring vid vaccinering

Till toppen av sidan