Vaccination

Injektionstekniker

Instruktioner med bilder för intramuskulär, subkutan och intrakutan injektionsteknik.

Intramuskulär injektion i låret

Bild A

Låret kan användas som injektionsställe i alla åldrar.

Nålen ska riktas i 90 graders vinkel mot huden. Injektionen ges i den mellersta tredjedelen mellan trochanter major och knät, något utanför (lateralt om) mittlinjen (Bild A) i vastus lateralis. Muskeln är tjock och det finns inga stora blodkärl eller nerver i området. 

Aspiration för att undvika intravasal injektion behövs inte, eftersom stora kärl saknas på rekommenderade injektionsställen. Att aspiration inte behövs gör dessutom att vaccinet kan ges snabbt och det minskar smärtupplevelsen för barnet.

Sträckning, eller lyft av muskeln, kan användas vid den intramuskulära injektionen. Anpassa kanylens längd efter vilken teknik som används. För att komma in i lårmuskeln på ett fyramånaders barn, och i överarmsmuskeln på ett förskolebarn, bör en kanyl med 16 mm längd användas vid sträckning av huden.  Vid lyft av muskeln används en kanyl med 22-25 mm längd. En tunn kanyl medför ett högre tryck än en grövre när vaccinet injiceras, vilket kan påverka smärtupplevelsen.

Läs mer Smärtlindring vid vaccinering

Intramuskulär injektion i överarm

Intramuskulär injektion i överarm
Bild B

Till barn över 1 år kan även överarmen användas för intramuskulär injektion. Oavsett ålder kan man fortsätta att ge intramuskulär injektion i låret.

Intramuskulär injektion i överarmen ges med samma teknik som intramuskulär injektion i låret. (Bild B och C)

Stickvinkel intramuskulär injektion överarm
Bild C

Nålen riktas i 90 graders vinkel mot huden. Injektionen ges i den övre tredjedelen av överarmens utsida, över deltoideusmuskeln. Var noga med att insticksstället inte hamnar för högt upp så att vaccinet injiceras i bursan eller för långt ner vid  muskelns fäste. Äldre barn kan med fördel sätta handen på höften, i midjan, för att muskeln ska synas tydligare.

Subkutan injektionsteknik i överarm

Subkutan injektionsteknik i överarm
Bild D

Subkutan injektion kan ges både i arm och ben. Vid subkutan injektion i armen ges denna på utsidan av överarmens övre halva. Nålen riktas mot skuldran i armens längsriktning och injektionen ges med 45 graders stickvinkel (Bild D). Vid injektion i ben ges denna i låret, med samma teknik som beskrivits ovan.

Intrakutan injektion

Intrakutan injektion
Bild E

Intrakutan injektion används på BVC vid PPD och BCG. Dessa injektioner ges inom barnhälsovården i Sverige i armen. PPD sättes vanligen på underarmens ovansida och BCG på vänster överarms utsida. Det är viktigt med bra ljus, och att armen hålls stadigt av förälder eller medhjälpare. Se till att vaccin finns ända ute i nålspetsen innan den sticks in. Nålen ska sitta ordentligt fast på sprutan.

  1. Sträck huden. Rikta nålens öga uppåt. Nålen ska hållas nästan parallellt med huden, cirka 10 grader, riktas i armens längsriktning och föras in långsamt omkring 2 mm i hudens ytliga lager. Nålen ska synas genom huden under införandet.
  2. Rikta nålen försiktigt uppåt, injicera långsamt och stadigt, stabilisera gärna med tummen mot barnets arm.

Vid korrekt intrakutan injektion är det trögt att injicera och det bildas en upphöjd, vit blåsa (kvaddel) som kvarstår en liten stund (Bild E). Om vätskan går in lätt kan nålen ligga för djupt, stoppa injektionen och försök försiktigt att ändra positionen på nålspetsen och ge resten av vätskan.

Läs mer på Rikshandboken: Tuberkulintest (PPD) och BCG-vaccination

Se instruktionsfilm Intrakutan Injektion - Global Health Media Project

Till toppen av sidan