Injektionstekniker

VACCINATION

Instruktioner med bilder för intramuskulär, subkutan och intrakutan injektionsteknik.

Intramuskulär injektion

Bild A
Bild A

Intramuskulär injektion i låret

Låret kan användas som injektionsställe i alla åldrar.

Nålen ska riktas i 90 graders vinkel mot huden. Injektionen ges i vastus lateralis. Muskeln är tjock och det finns inga stora blodkärl eller nerver i området. Injektionen ges i den mellersta tredjedelen mellan trochanter major och knät, något utanför (lateralt om) mittlinjen (Bild A).

På barn under ett år finns risk att nålen kan träffa skelettet (femur) om man inte lyfter upp muskelmassan när injektionen ges. Lyft muskeln mellan fingrarna och stick rakt in.

Om två injektioner ges vid samma tillfälle ges en i varje lår. Om injektioner endast kan ges i ena benet på grund av skada eller annat i det ena benet, ges injektionerna med minst 2,5 cm mellanrum.

Intramuskulär injektion i överarm
Bild B
Intramuskulär injektion i överarm
Bild B

Intramuskulär injektion i överarm

Till barn över 1 år kan även överarmen användas för intramuskulär injektion. Oavsett ålder kan man fortsätta att ge intramuskulär injektion i låret.

Nålen riktas i 90 graders vinkel mot huden. Injektionen ges i den övre tredjedelen av överarmens utsida, över deltoideusmuskeln.

Intramuskulär injektion i överarmen ges med samma teknik som intramuskulär injektion i låret. (Bild B och C)

Stickvinkel intramuskulär injektion överarm
Bild C
Stickvinkel intramuskulär injektion överarm
Bild C

Subkutan injektion

Subkutan injektionsteknik i överarm
Bild D
Subkutan injektionsteknik i överarm
Bild D

Subkutan injektion i överarm

Subkutan injektion kan ges både i arm och ben. Vid subkutan injektion i armen ges denna på utsidan av överarmens övre halva. Nålen riktas mot skuldran i armens längsriktning och injektionen ges med 45 graders stickvinkel (Bild D). Vid injektion i ben ges denna i låret, med samma teknik som beskrivits ovan.

Intrakutan injektion
Bild E
Intrakutan injektion
Bild E

Intrakutan injektion

Intrakutan injektion används på BVC vid PPD och BCG. Dessa injektioner ges inom barnhälsovården i Sverige i armen. PPD sättes vanligen på underarmens ovansida och BCG på vänster överarms utsida. Det är viktigt med bra ljus, och att armen hålls stadigt av förälder eller medhjälpare. Se till att vaccin finns ända ute i nålspetsen innan den sticks in. Nålen ska sitta ordentligt fast på sprutan.

  1. Sträck huden. Rikta nålens öga uppåt. Nålen ska hållas nästan parallellt med huden, cirka 10 grader, riktas i armens längsriktning och föras in långsamt omkring 2 mm i hudens ytliga lager. Nålen ska synas genom huden under införandet.
  2. Rikta nålen försiktigt uppåt, injicera långsamt och stadigt, stabilisera gärna med tummen mot barnets arm.

Vid korrekt intrakutan injektion är det trögt att injicera och det bildas en upphöjd, vit blåsa (kvaddel) som kvarstår en liten stund (Bild E). Om vätskan går in lätt kan nålen ligga för djupt, stoppa injektionen och försök försiktigt att ändra positionen på nålspetsen och ge resten av vätskan.

Läs mer på Rikshandboken: Tuberkulintest (PPD) och BCG-vaccination

Se instruktionsfilm Intrakutan Injektion - Global Health Media Project

 

 

 

Till toppen av sidan