Vaccination

Smärtlindring vid vaccinering

Barn har rätt till smärtlindring. Här finns råd och strategier för att minska smärta hos barn vid vaccinering. Förberedelser för sjuksköterskan, barn och föräldrar.

Genom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn erbjuds barn skydd mot tio till elva sjukdomar samt Hepatit B och BCG för barn med ökad risk (1). Vaccination är en vanlig anledning till smärta hos barn vid besök inom hälso- och sjukvården (2,3).

Till toppen av sidan