Vaccination

Tuberkulintest, TST

Vilka barn som ska erbjudas tuberkulintest och i vilka situationer tuberkulintest ska göras och inte. Administrering, avläsning och bedömnings av resultat.

Till toppen av sidan