• Du har valt: Örebro län

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten

Rikshandboken i barnhälsovård - för dig som arbetar i barnhälsovården

Startsida för Rikshandboken i barnhälsovård

Viktigt för barnhälsovården

 • Nya 1177 för vårdpersonal

  1177 för vårdpersonal samlar information och nationella kunskapsstöd från Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Webbplatsen erbjuder också direktlänkar till andra värdefulla kunskapsstöd.

 • Nytt i barnhälsovården

  Här hittar du senaste nytt inom barnhälsovården.

 • Utvecklingsuppföljning

  Observation, utförande, bedömning av moment, avvikelser och åtgärder vid åldrarna för hälsobesöken.

 • Somatiska undersökningar

  Somatiska undersökningar som ingår i barnhälsovårdsprogrammet: syn, hörsel, mun- och svalg, hjärta och lungor, höftleder, skalle, buk och testiklar.

 • Forskning och projekt

  Forskning, rapporter och projekt som rör barnhälsovården.

 • Nyhetsbrev

  Här kan du prenumerera på Rikshandbokens nyhetsbrev som kommer till din e-post cirka fyra gånger per år.

 • Utvecklingsuppföljning

  Metodik och material för uppföljning av barnets psykomotoriska utveckling i olika åldrar och bedömning av vidare insatser.

 • Barns tillväxt

  Hur man mäter och väger barn på bvc, tillväxtkurvor, BMI-uträkningar, definitioner av och åtgärder för under- och övervikt.

 • Med anledning av situationen i Ukraina

  Information från Nationella arbetsgruppen för barnhälsovård med anledning av de familjer från Ukraina som kommer till Sverige.

 • EPDS-formulär

  Rikshandboken har 21 validerade EPDS-formulär som man kan ladda ner och skriva ut. Här finns också formulär för kodning av svaren.

 • Språkundersökning och screening

  Om den språkliga undersökningen vid de olika åldrarna och när man ska konsultera och remittera vidare.

Nytt och reviderat

Genvägar

Genvägar

Barnhälsovårdens nationella program

Det nationella barnhälsovårdsprogrammets innehåll, mål, syfte och bakgrund.

Vaccinationsprogrammet för barn

Vaccinationsschema med ålder, dos och intervall. Påskyndat schema, vilka vacciner som kan ges samtidigt och riktad vaccination till riskgrupper.

EPDS-formulär

Formulär på svenska och andra språk för screening av depression hos nyblivna föräldrar.

Tillväxtkurvor och tillväxtreferenser

Om tillväxtkurvor, tillväxtreferenser, tillväxtstatistik, normalfördelning, BMI-begreppet samt korrigering för prematuritet och medelföräldralängd.

Språkundersökning och screening

Om den språkliga undersökningen vid de olika nyckelåldrarna och när man ska konsultera och remittera vidare.

Skallasymmetri och torticollis

Orsaker, åtgärder och förebyggande råd till föräldrar angående lägesbetingad skallasymmetri och torticollis.

Andningssvårigheter

Symtom och orsaker till andningsbesvär hos barn och normal andningsfrekvens i olika åldrar.

Stödja och informera om bröstmjölksersättning

Hur man kan informera om bröstmjölksersättning (BME), näringsinnehåll, benämningar på bröstmjölksersättningar och tillskottsnäring. Hur mycket ersättning ett barn behöver, och ordlista över vanliga begrepp.

Vanliga föräldrafrågor

Feber

Feber är en del av kroppens försvar mot infektioner. Barn får lätt feber framför allt vid virusinfektioner. Feber definieras som kroppstemperatur ≥ 38,0 °C.

Mjölkproteinallergi

Symtom, diagnos, behandling och bedömning av allergi och icke-allergisk överkänslighet mot mjölkprotein (komjölksprotein) inom barnhälsovården.

Barnets tänder 0-6 år

Om när barnet får och tappar sina första mjölktänder.

Främja god sömn och avhjälpa sömnproblem

Om barns sömn, hur man kan samtala med föräldrar, förebyggande insatser och råd vid sömnproblem.

Trösta ett barn som skriker

Det är barnhälsovårdens uppgift att förmedla kunskap om barns behov, kommunikation och sätt att uttrycka sig utifrån de enskilda föräldrarnas berättelser och tankar. Många föräldrar kan behöva stöd i att förstå barnets vilja och behov under den första tiden.

Kostråd vid trög mage

Ett åldersadekvat och varierat intag av mat och dryck främjar barnets tarmfunktion. En hälsosam kosthållning ses till viss del kunna förbygga uppkomsten av en trög mage och bör ingå som ett komplement till läkemedelsbehandling vid funktionell förstoppning.

Matintroduktion

Tidpunkt för matintroduktion, smakportioner, olika smaker och livsmedel, träna på att äta och måltidsförslag under barnets första år.

Trots och självständighetsutveckling

Om barns självständighetsutveckling och stöd till föräldrar.

Till toppen av sidan