• Du har valt: Örebro län

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten

Hälsobesök

Förslag på innehåll för hälsobesöken i de olika åldrarna. Det nationella barnhälsovårdsprogrammet utgår från varje enskilt barn och familjens behov. Vid behov erbjuds fler besök i hemmet eller på BVC-mottagningen mellan de angivna åldrarna än vad som anges nedan.

Innehåll

Visa innehåll som:

Mer på Rikshandboken

Barnhälsovårdens nationella program

Det nationella barnhälsovårdsprogrammets innehåll, mål, syfte och bakgrund.

Inbjudningar till BVC

Förslag på en kort beskrivning av BVC-besöken vid olika åldrar, som kan läggas in i lokala kallelsesystem.

Somatiska undersökningar - översikt

Somatiska undesökningar som ingår i barnhälsovårdsprogrammet.

Barns tillväxt

Hur tillväxten sker i livmodern, under spädbarnstid och barndom samt tillväxten av huvudomfånget.

Språkundersökning och screening

Om den språkliga undersökningen vid de olika nyckelåldrarna och när man ska konsultera och remittera vidare.

Barnets kommunikations- språk- och talutveckling

Typisk språkutveckling för barn i åldern noll till fem år och hur du kan samtala med barnets föräldrar om barnets språkutveckling vid de olika åldrarna.

Metoder för utvecklingsuppföljning

Metodik och material för uppföljning av barnets psykomotoriska utveckling i olika åldrar.

Hälsosamtal och hälsovägledning om levnadsvanor

Innehåll i ett hälsosamtal och hur man kan samtala med familjen om levnadsvanor.

Till toppen av sidan