• Du har valt: Örebro län

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Om Rikshandboken i barnhälsovård

Tillgänglighetsredogörelse

Den här sidan beskriver hur Rikshandboken i barnhälsovård uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tillgänglighet för Rikshandboken i barnhälsovård

Inera står bakom Rikshandboken-bhv.se, och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Vi arbetar löpande med att förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur vi testat webbplatsen

Vi gör regelbundna interna tillgänglighetstester och externa granskningar. Vi åtgärdar alla kända tillgänglighetsproblem löpande.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är huvudsakligen förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är huvudsakligen förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Allmänna brister

  • Felmeddelanden är inte tydliga för användaren, behöver kompletteras med mer information.
  • Det är ibland otydligt för användaren var de kan hitta alternativ till information som ges på annat sätt än text.

Problem vid användning utan synförmåga

  • Det finns rubriker med felaktig rubrikstruktur.
  • Formulär är inte korrekt grupperade och saknar ofta fieldset och legend, vilket försvårar förståelsen för skärmläsaranvändare.
  • Vissa tabeller är inte kodade med korrekt tabellkod.
  • Rubriker för tabeller är inte kodade med elementet caption.
  • Det saknas html-uppmärkning av kolumnrubriker och scope i tabeller. Komplexa tabeller saknar relevant kod för att förstå hur de är uppbyggda.
  • Title elementet saknas på ramar som används för att lägga in film.
  • Filmer är inte syntolkade.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från Rikshandboken i barnhälsovård på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta redaktionen.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta redaktionen så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Webbplatsen rikshandboken-bhv.se publicerades 2011.

Till toppen av sidan