• Du har valt: Sörmland
Nytt i barnhälsovården

Information om giftiga svampar till föräldrar som inte har svenska som modersmål

För att minska risken för fler ska plocka och äta giftiga svampar behöver Giftinformationscentralen hjälp att sprida information om giftiga svampar till personer som inte har svenska som modersmål.

Material som finns att tillgå:

  • En varningsaffisch på engelska.
  • En broschyr med de giftigaste svamparna i Sverige, översatt till över 30 olika språk.
  • Materialet finns att ladda ner för utskrift på Giftinformationscentralens  webbplats: Mushroom brochure - Giftinformationscentralen.

Till toppen av sidan